S K Ł A D    Z A R Z Ą D U

Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ZŁOTE PIASKI” 

STRONA W BUDOWIE

L.p.
Imię i nazwisko
Funkcja

1

 

 

Prezes

2.

 

 

T

I Wiceprezes

3.

 

Jerzy BIELECKI

Wiceprezes

4.

 

 

Sekretarz

5.

 

 

 

Skarbnik

6. 

 

 

 

Członek

7.

Jerzy MAKOSZ

Członek

                                                       

                                                             S K Ł A D                                                        

    Komisji Rewizyjnej 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ZŁOTE PIASKI”  w Siedlcach.

L.p. Imię i nazwisko Funkcja

1.

Marek GOLEC

Przewodniczący

2.

Teresa MAZUR

Sekretarz

3.

Marianna ROSA Członek