S K Ł A D    Z A R Z Ą D U

Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ZŁOTE PIASKI” 

L.p.
Imię i nazwisko
Funkcja

1

vacat

Prezes

2.

 

Krzysztof CZYŻEWSKI

I Wiceprezes

3.

 

Jerzy BIELECKI

Wiceprezes

4.

 

Tadeusz MAZURCZAK

Sekretarz

5.


 

Marek GOLEC

Skarbnik

6. 

 

Zofia DUBER

Członek

7.

 

Czesław DYLAK

Członek

8.

 

Antoni KRASNODĘBSKI

Członek

9.

 

Jerzy MAKOSZ

Członek
10.

 

Jan OLSZEWSKI

Członek

11.

Jan SOKOŁOWSKI

Członek

                                                       

                                                             S K Ł A D                                                        

    Komisji Rewizyjnej 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ZŁOTE PIASKI”  w Siedlcach.

L.p. Imię i nazwisko Funkcja

1.

Marianna ROSA

Przewodnicząca

2.

Andrzej SIEJKA

Wiceprzewodnicząca

3.

Bogusława JASZCZUK

Sekretarz

4.

Kazimierz MIŁKOWSKI Członek

5.

Józef WOJTKOWSKI

Członek