WITAMY NA STRONIE

Rodzinnego Ogrodu Działkowego

"ZŁOTE PIASKI"    w Siedlcach


 

A k t u a l n o ś c i


 

NOWE OSŁONY ŚMIETNIKOWE

Tytułem próby Zarząd zbudował dwie osłony śmietnikowe w miejscach, gdzie działkowcy wnosili uwagi co do estetyki. Osłony wyposażono w odpowiednią "instrukcję obsługi", zobaczymy czy zdadzą egzamin i  wreszcie będzie porządek. Pozytywne opinie działkowców będą impulsem do ujęcia w planach na przyszły rok wybudowania osłon przy wszystkich kontenerach w Ogrodzie.

ZDJĘCIA Z BUDOWY W GALERII


 

 

 

 

SPOTKANIE KLUBU SENIORA ZDROWIE

 

 

 

Tradycją się już stało spotkanie w naszym Domu Działkowca seniorów z klubu ZDROWIE z okazji Dnia Matki i zbliżającego się Dnia Ojca. Życzenia wszystkim mamom złożył Mieczysław Borkowski członek koła oraz członek Komisji Rewizyjnej ROD. W imieniu Zarządu Ogrodu zebranych przywitał i także złożył życzenia Prezes ROD Jerzy Pstrągowski. Spotkanie okraszone okolicznościowymi wierszykami i piosenkami. Na zakończenie zabawa taneczna.

 

WIECEJ ZDJĘĆ W GALERII

 


 

 


 

     

 

 Zmarł długoletni

Prezes Zarządu ROD

Stefan ORNOCH

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł Stefan ORNOCH Prezes Zarządu w latach 1996-2003. Pełnił też funkcję Gospodarza Ogrodu. Za działalność na rzecz ogrodnictwa działkowego odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotą odznaką "Zasłużony działkowiec" oraz odznaką "Za zasługi dla PZD". Miał 75 lat. Msza żałobna w dniu 22.05.2017r. o godz. 11,00 w kościele pw. Świętego Ducha w Siedlcach.

Oto krótka historia opisująca działalność Zarządu ROD pod jego kierownictwem:

W marcu 1996 roku wybrano nowy Zarząd, a prezesem został p. Stefan Ornoch, który pełnił tę funkcje do września 2003 roku. W tym okresie  w 1997 roku nastąpiła kradzież 3 sprężarek oraz podpalenie hydroforni, a wiec zajęto się odbudową tych urządzeń. Zakupiono 150 kompletów nakryć stołowych do Domu Działkowca. Dodatkowo zamelinowano 16 działek w rejonie FSO I VIS.  Ogród uczestniczył w wojewódzkich konkursach o miano najlepiej zagospodarowanego ogrodu. Zajmował wysokie lokaty i za to otrzymywał nagrody ufundowane przez Urząd Miasta. Systematycznie dbano i poprawiano nawierzchnie dróg, modernizowano sieć wodociągową, zakupywano sprzęt dla działkowców, gdyż poprzedni został skradziony w czasie włamania do magazynu w Domu Działkowca.

      Nawiązano ścisłą współpracę z Policją i Strażą Miejską w celu poprawienia bezpieczeństwa na działkach. W dniu 15.03.2000 roku został podpisany akt notarialny pomiędzy Urzędem Miasta w Siedlcach, a PZD w Warszawie na użytkowanie wieczyste terenu na okres 40 lat. Organizowano Dzień Dziecka przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 i przedszkolami nr 13 i 20.  Nawiązano współpracę z klubem Seniora Stokrotka. W 2001  roku przeprowadzono zbiórkę pieniędzy na rzecz działkowców dotkniętych powodzią.

       W 2001 roku wymieniono ogrodzenie ogrodu od strony Piaskowej i pól /siatka i słupki/. Ogród uczestniczył w Krajowym konkursie o miano najlepiej zagospodarowanego ogrodu uzyskując puchar i nagrodę pieniężną za wysoką ocenę pracy Zarządu. W roku 2002 w Domu Działkowca zamontowano urządzenie do uzdatniania wody. Nawieziono drogi żwirem. W roku 2003 przeprowadzono generalny remont dachu na Domu Działkowca.

 


 

PODTOPIONY OGRÓD

Wiosenne opady spowodowały zalanie kilkunastu działek. Niestety modernizacja melioracji prowadzona przez wiele lat dała mierny skutek. W dalszym ciągu kolektor jest niedrożny, a może ponownie zarósł korzeniami  na odcinku ponad 220 metrów od działki 600 w dół ogrodu. Pojawiły się nowe miejsca podtopienia w okolicach bramy Nr 6. Nie zdała także swej roli studnia chłonna zbudowana w kwaterze Relax. Zarząd wczesną wiosną podjął działania, aby te kolektory udrożnić i okazało się, że niestety trzeba je wymienić. Na walnym zebraniu podjęto uchwałę o remoncie melioracji na kwotę 23 tysiące złotych. Po przeprowadzeniu analizy okazało się jednak, że kwota ta jest za mała, bo zachodzi konieczność budowy 2 studni chłonnych co będzie kosztowało kolejne 12 tysięcy. Cała sytuacja wynika z tego, że odprowadzenie wody z naszego ogrodu przebiega dalej przez prywatne posesje do torów kolejowych i dalej do rzeki i na tym odcinku jest niedrożna. Zarząd nie może tam prowadzić żadnych prac. Urząd Miasta nie jest zainteresowany tą robotą, a jest to skutek naszej ponoć tak wspaniałej ustawy o rod, która zobowiązuje gminy do zmeliorowania terenu, ale nie zobowiązuje do dalszego utrzymywania jej w należytym stanie. I kółko się zamyka działkowcy radźcie sobie sami. Prosimy działkowców o cierpliwość, bo teren podmokły i na razie nie można wykonywać prac ziemnych. Na początek w miejscach planowanych studni zostały zrobione odwierty geologiczne i okazało się, że studnia musi mieć ok. 5 metrów głębokości. W między czasie Zarząd będzie zabiegał o dodatkowe środki finansowe. Być może trzeba będzie zmienić plan inwestycji i zrezygnować z niektórych planowanych inwestycji, tylko jakich?????

WIĘCEJ ZDJĘĆ W GALERII


 

KLIKNIJ NA ZDJĘCIE, A WEJDZIESZ DO GALERII ZDJĘĆ Z WALNEGO ZEBRANIA

 


 

Zgodnie z zawiadomieniami w dniu 22 kwietnia 2017r. w drugim terminie tj. o godzinie 11,00 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Zebranie poprzedziło szkolenie na temat bezpieczeństwa w ogrodzie przeprowadzone przez przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji. Następnie przystąpiono do pracy zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes Zarządu Jerzy Pstrągowski, natomiast sprawozdanie finansowe przedstawiła Księgowa  pani Renata Mościcka. Z planem pracy na 2017 rok zebranych zapoznał I Wiceprezes Zarządu Krzysztof Czyżewski. Przyjęto 14 uchwał regulujących życie w ROD w 2017 roku. Uchwalono plan inwestycji i remontów na niebagatelną kwotę 72.000 złotych. Niestety frekwencja na zebraniu była znikoma bo wyniosła ok. 6%. Tak mała obecność na zebraniu mogła być spowodowana złą pogodą lub zaufaniem dla Zarządu, który bardzo dobrze dba o ogród, co potwierdziła dyskusja i głosowania. Wszystkie uchwały przyjęto jednomyślnie, a dyskusja skupiała się na sprawach bieżących między innymi o stanie ulic dojazdowych do Ogrodu. Niestety Zarząd ma niewielki wpływ na ten stan rzeczy.

 Sprawozdanie i uchwały w zakładce WALNE ZEBRANIE.

 


 

Materiały na walne zebranie są dostępne w zakładce WALNE ZEBRANIE


 

 

 

 

 

 

ULICA  PRZYMIARKI

WYRÓWNANA

 

 

Zgodnie z zapewnieniem jakie otrzymał Prezes Jerzy PSTRĄGOWSKI na spotkaniu z Prezydentem Miasta Siedlce Wojciechem KUDELSKIM i Naczelnikiem Wydziału Dróg Wojciechem CYLWIKIEM w dniu 05 kwietnia została wyrównana nawierzchnia ulicy Przymiarki.

Apelujemy do kierowców o rozważną jazdę i ograniczenie prędkości, bo kurz z drogi osiada na pobliskich działkach.

 

Przypominamy, że na tej ulicy nadal obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h, choć znaki częściowo zostały zdewastowane.

 


 


 

Pożar altany - aktualizacja

To ten domek za karmikiem spłonął.

Czytaj na http://tygodniksiedlecki.com/t38860-pozar.domku.na.zlotych.…


Niestety piszący komentarze nie znając faktów piszą głupoty. Wyraźnie w artykule podano, że nie było klucza do bramki na działkę, ale cały hejt poszedł na Zarząd, że bramy pozamykał. Było inaczej zanim straż przyjechała Prezes już otworzył bramy, a Biuro Zarządu powiadomiło poszkodowanego działkowca. Prowadzono z nim korespondencję telefoniczną udzielając strażakom informacji czy w domku znajdują się butle gazowe i inne materiały niebezpieczne.

 

 


 

WIOSENNA POWÓDŹ

 

 

 

Niestety działania Zarządu w latach ubiegłych związane z remontem melioracji nie dały oczekiwanych rezultatów. Przez kilka lat etapami były przepychane kolektory zbiorcze melioracji ponieważ na trasie jego przebiegu zostały posadzone drzewa i krzewy, a nawet żywopłoty, co spowodowało zarośnięcie korzeniami niekiedy całego przekroju rur. W tym roku okazało się kolektor w środkowej alei jest niedrożny i zostało zalane klika działek w obrębie działek o numerach 600. Doraźne działania polegające na przepompowaniu wody nie dały rezultatu. Podjęto próbę ponownego udrożnienia, ale okazało się to niemożliwe. Jedynym rozwiązaniem jest położenie nowej nitki kolektora. Wartość prac według kosztorysu wykonawcy wyniesie ok. 15 tysięcy złotych. Przed Zarządem stanął więc problem wybrania     najpilniejszych potrzeb inwestycyjno-remontowych i przedstawienie ich walnemu zabraniu, a są to omawiana naprawa melioracji, remont sieci wodociągowej, remont zaplecza kuchennego domu działkowca oraz modernizacja sieci energetycznej.           

 


 

Zarząd ROD "Złote Piaski" w Siedlcach informuje, że z dniem 1 marca zostanie włączona energia elektryczna w związku z tym prosimy o sprawdzenie, czy w altanach nie świecą się żarówki i stan instalacji po zimie. Przypominamy o konieczności podawania stanów zużytej energii elektrycznej w altanach. Brak odczytów uniemożliwia właściwe rozliczenie zużytej energii elektrycznej. Zgodnie z uchwałą walnego zebrania z powodu braku odczytu energii zostanie odłączona energia elektryczna. ponowne podłączenie będzie możliwe po wpłacie 350 złotych - koszty ponownego podłączenia.

 


 

W związku z dużym zagrożeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2016 poz. 2091) wprowadzające zakazy i nakazy na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nakłada na właścicieli drobiu następujące obowiązki

a) odosobnienie drobiu w sposób ograniczający kontakt z dzikimi ptakami,

b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób,

c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki i nie pojenie drobiu wodą pochodzącą z tych zbiorników,

d) zabezpieczenie paszy dla ptaków przed kontaktem z dzikimi ptakami,

e) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób,

f) stosowanie w gospodarstwie odzieży ochronnej i mycie rąk po kontakcie z drobiem,

g) zawiadamianie organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego lekarza weterynarii o wystąpieniu u drobiu objawów klinicznych sugerujących grypę ptaków (zwiększonej śmiertelności; znaczącego spadku pobierania paszy i wody; objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności; sinicy i wybroczyn; biegunki; nagłego spadku nieśności).

 


 

Zmiany w składzie Zarządu

 

W związku z zatrudnieniem na stanowisku gospodarza  członka Zarządu Andrzeja Michalaka zgodnie ze statutem PZD musiał on zrezygnować z pracy w Zarządzie.

Zarząd ROD na styczniowym posiedzeniu dokooptował do swego składu dotychczasowego gospodarza Józefa Wojkowskiego.

Pan Józef Wojtkowski był ponad dziesięć lat pełnił tę funkcję, przez wiele lat był również członkiem zarządu. Jego wiedza i znajomość problemów ogrodu jest ogromna dlatego jest to bardzo korzystna decyzja.

 


 

ZIMOWE PATROLOWANIE OGRODU

W związku z nadejściem silnych mrozów Zarząd wspólnie ze Strażą Miejską patrolował teren Ogrodu w poszukiwaniu osób bezdomnych mieszkających na działkach. Na szczęście nikogo nie znaleziono, być może bezdomni, o których Zarząd ma informację, że pomieszkują na działkach schronili się w noclegowni.

 


 

ZMIANA NA STANOWISKU GOSPODARZA OGRODU

 

Na zebraniu Zarządu w dniu 28 grudnia p. Józef Wojtkowski złożył rezygnacje z funkcji gospodarza ogrodu. Prezes Zarządu podziękował mu  za dziesięcioletnią sumienną pracę wręczając od Zarządu skromy upominek.

Z dniem 1 stycznia powierzono tę funkcję p. Andrzejowi Michalakowi. Kontakt telefoniczny i godziny jego pracy pozostają bez zmian.

 


 


 

 


 

Spotkanie Prezydium OZ Mazowieckiego z laureatami konkursów organizowanych przez OZM PZD w 2016 roku

Relacja ze spotkania na stronie OZM -

http://mazowiecki.pzd.pl/spotkanie-laureatow-konkursow-organizowanych-przez-ozm-pzd-w-2016-roku-z-prezydium-oz/


 

   2 LISTOPADA

ZOSTANĄ ZAMKNIĘTE BRAMY OGRODOWE

 

 


 

 

 

31 PAŹDZIERNIKA 2016R.

ZOSTANIE ZAKRĘCONA WODA.

Do soboty 5 listopada prosimy o odkręcenie wszystkich kranów na działce w celu wypompowania sprężonym powietrzem resztek wody.  Zaleganie wody w rurociągu powoduje osadzanie się żelaza co po kilku latach doprowadziło do zmniejszenia średnicy rury i spadek ciśnienia wody. Wymiana zapchanych rur powoduje olbrzymie koszty i konieczność rozkopania prawie całego Ogrodu.

PROSIMY I ROZSĄDEK I ZROZUMIENIE.

 

 

 


 

Nr 39 artykuł o naszym święcie działkowca

 

 


 


 

Czytaj artykuły o naszym Dniu Działkowca na stronach internetowych Krajowej Rady PZD i Okręgu Mazowieckiego PZD.

Aby przeczytać kliknij na poniższe zdjęcia

 

 

 

 

Relalcja z Dnia Działkowca

w Wiadomościach Regionalnych

TV Wschód

Siedleccy działkowcy świętowali

 

Kilka dni temu swoje święto obchodzili też siedleccy działkowcy. Z tej okazji na terenie Rodzinnego Ogrodu „Złote Piaski” odbyła się doroczna impreza plenerowa.

Blisko 400 siedleckich działkowców wzięło udział w dorocznym spotkaniu organizowanym na terenie Rodzinnego Ogrodu „Złote Piaski”. Wydarzenie to okazja do wspólnej zabawy, a także podziękowań, gratulacji i odznaczeń. Specjalną nagrodę w imieniu prezydenta Siedlec, wręczył działkowcom, naczelnik wydziału gospodarki komunalnej – Tomasz Lipiński. 
Tradycyjnie podczas imprezy rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszą działkę. Pierwsze miejsce zdobyli państwo: Zdzisława i Adam Kowalczykowie.
Nie zabrakło także występów artystycznych. Na uczestników czekał koncert lokalnej artystki Urszuli Chruściel. 
Spotkanie działkowców zakończyło wspólne grillowanie i zabawa taneczna.

 


 

 

Dzień działkowca

 

 

 

 

 

W sobotę 17 września 2016 roku wspólnie świętowaliśmy doroczny Dzień  Działkowca.   Zgodnie z oczekiwaniami Zarządu na naszą uroczystość przybyło blisko 400 działkowców.  Świętowanie rozpoczęliśmy koncertem Urszuli Chruściel – wokalistki –  Kierownika Artystycznego Zespołu Wokalnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Następnie Prezes ROD Jerzy PSTRĄGOWSKI powitał przybyłych gości Panią Krystynę Mazurek Przewodniczącą Delegatury Zamiejscowej OM PZD w Siedlcach, pana Tomasza LIPIŃSKIEGO Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta, który w imieniu Prezydenta Miasta  wręczył nam nagrodę w postaci telewizora. Nasi działkowcy zostali wyróżnieni odznaczeniami Polskiego Związku Działkowców. Złote odznaki „Za zasługi dla PZD” otrzymali Tadeusz MAZURCZAK i Marian JASZCZUK. Wręczono także srebrne i brązowe odznaczenia. Jak co roku rozstrzygnięto konkurs ogrodowy o miano najpiękniejszej działki. Pierwsze miejsce wywalczyli państwo Zdzisława i Adam Kowalczykowie, drugie Małgorzata i Artur Orłowscy. Były także dwa trzecie miejsca zajęli je Agnieszka i Marian  Barejowie oraz Katarzyna Jastrzębska. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali nagrody rzeczowe, pozostali do 10 miejsca włącznie pamiątkowe dyplomy. Na zakończenie części oficjalnej w krótkim wystąpieniu Prezes Zarządu Jerzy PSTRĄGOWSKI omówił najważniejsze przedsięwzięcia jakie zrealizowaliśmy w tym roku a było to miedzy innymi dokończenia remontu Biura Zarządu, którego koszt przekroczył 50 tysięcy złotych. Ogród nasz w br. brał udział w okręgowym konkursie o miano najlepiej zagospodarowanego ogrodu w województwie mazowieckim według informacji przekazanej przez panią Krystynę MAZUREK zajęliśmy drugie miejsce w województwie. Szkoda, że Okręg Mazowiecki PZD nie zdążył przygotować jakiegokolwiek wyróżnienia, na pewno podniosłoby to rangę naszej uroczystości, a przede wszystkim byłoby uznaniem dla pracy naszego Zarządu i wyróżnieniem dla działkowców. Dziwne zwyczaje pojawiają się w PZD, a jest to wypaczeniem idei ogrodnictwa działkowego, o której szumnie mówią nasze władze centralne.

  

Spotkanie działkowców zakończyło wspólne grillowanie i zabawa taneczna.

Zapraszamy do Galerii ze zdjęciami z Dnia Działkowca.

 


 

UAKTUALNIENIE - PODCZAS IMPREZY BĘDZIE MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU MIODU NA STOISKU PSZCZELARSKIM

UWAGA!!!       W TYM ROKU DZIEŃ DZIAŁKOWCA O GODZINĘ WCZEŚNIEJ


 


 

 

 Równanie dróg

 

 

Kliknij na zdjęcie, a przejdziesz do GALERII

        

          Zgodnie z uchwałą walnego zebrania wyrównaliśmy drogi ogrodowe. Nawierzchnię wyrównano punktowo w miejscach najbardziej zniszczonych głownie podczas prac przy naprawie melioracji.

          Tym razem roboty zleciliśmy profesjonalnej firmie, która uzupełniła ubytki żwirem i zagęściła wałem. W ten sposób zachowano darń na drogach i nasadzenia przy działkach. Koszt przedsięwzięcia to 5.000 złotych. Jeśli ta metoda sprawdzi się to będziemy równali pozostałe drogi i aleje, ale musimy wziąć pod uwagę konieczność remontu sieci wodociągowej, co spowoduje dalsze wykopy. Modernizacja sieci wodociągowej jest niezbędna, bo w niektórych miejscach przekrój rur jest zamulony w 90%. Jest to bardzo kosztowne przedsięwzięcie i będzie konieczność pozyskania dodatkowych środków. Jest to olbrzymie wyzwanie dla całego Zarządu.

 

 


 

Przedruk artykułu ze strony PZD o wczasach dla seniorów w naszym Ogrodzie.

Wczasy na działkach – ponadczasowy i aktywny relaks - 31.08.2016

Koniec wakacji to bardzo dobra okazja by podsumować tegoroczną działalność społeczną ROD i PZD. Nie trzeba daleko wyjeżdżać, żeby poczuć się jak na wakacjach, nawet w takich wielkich miastach jak Warszawa, Gdańsk, czy Kraków seniorzy mają szansę na zajęcia na świeżym powietrzu, wśród zieleni i w miłym towarzystwie. Jak wynika z informacji Okręgowych Zarządów PZD w tym roku rekordowa liczba ROD zadbała o twórcze urozmaicenie czasu letniego seniorom.

Przede wszystkim zdrowie i samoorganizacja

Od lat dzięki współpracy struktur Związku z różnego typu organizacjami oraz ośrodkami pomocy społecznej i socjalnej w ogrodach działkowych organizowane są  wczasy dla seniorów, a także dla dzieci i młodzieży. Organizatorzy zapewniają działkowcom trzy posiłki dziennie, opiekę lekarską (mierzenie ciśnienia i poziomu cukru, konsultacje), a także różnorodne imprezy artystyczne. Zarządy ROD nie zapominają także o intelektualnym rozwoju uczestników:  zapraszają na organizowane w ogrodzie spotkania niezależnych ekspertów, zielarzy, czy instruktorów kultury fizycznej.

W ROD „Koło” w Warszawie, w tym roku połączono program wczasów dla seniorów z półkoloniami dla dzieci. Zajęcia odbywały się w domu działkowca, zaś dzieci miały zapewnioną nie tylko opiekę i zabawę, ale tez posiłki. Aktywnie włączyli się w to sami działkowcy, którzy podzielili się swoimi plonami przynosząc je do zarządu ROD na potrzeby organizowanych w ROD wakacji. Praktyką w ogrodach jest też szukanie sponsorów w postaci sklepów Społem, spółdzielni mieszkaniowych, banków spółdzielczych, które bardzo chętnie pomagają działkowcom w dostarczeniu produktów spożywczych i środków finansowych. W większości turnusy nie mogłyby być organizowane, gdyby nie znakomita organizacja i dyscyplina finansowa Zarządu ROD. Niestety samorządy niezbyt chętnie udzielają finansowego wsparcia dla działalności prospołecznej organizowanej w ROD.

Letni Uniwersytet Działkowy

Na terenie OZ Mazowieckiego również ROD „Złote Piaski” w Siedlcach od kilkunastu lat organizuje wczasy dla seniorów. Zarząd ogrodu bezpłatnie udostępnia teren oraz budynek świetlicy i wspólnie z Komisją Rewizyjną i Komisją Polityki Socjalnej przygotowuje posiłki. Zaś siedlecki Uniwersytet Trzeciego Wieku zapewnia program animacyjny. W tym roku zarząd zorganizował trzy turnusy, w każdym z nich uczestniczyło od kilkudziesięciu do ponad stu działkowców i ich rodzin. Taką formą wypoczynku najbardziej zainteresowane były osoby przed emeryturą, emeryci, renciści i samotni. Odbywały się ciekawe wykłady i prelekcje, m.in. policja radziła seniorom, jak zachowywać się w razie niebezpieczeństwa, a straż miejska opowiadała i przestrzegała przed napadami i kradzieżami, jakie są zagrożeniem szczególnie dla osób starszych. Były konkursy i imprezy taneczne. Uczestnicy takich wakacji nie nudzili się, bowiem plan dnia wypełniony był różnorodnymi zajęciami. Były wycieczki, ćwiczenia rehabilitacyjne, warsztaty z rękodzieła. Seniorzy spędzali czas na poznawaniu tajników komputera, malowaniu obrazów, a także pisali wiersze.

Lekcje przyrody i niepełnosprawni

W okręgu kaliskim na terenie ROD „Róża” w Słupcy w czerwcu i na początku lipca zorganizowano wakacyjne terenowe lekcje przyrody, angażując uczniów szkół podstawowych w poznawanie bioróżnorodności na działkach. Podczas zajęć dzieci zyskały wiedzę - zostały przygotowane do prowadzenia i opisywania zielnika z napotkanych liści i kwiatów. Wysoka frekwencja dzieci na działkach zainspirowała ROD im. Mickiewicza w Jarocinie do podjęcia uchwały o przekazaniu jednej z działek na letni ogród edukacyjny. To działanie znakomicie wpisuje się w jeden ze sztandarowych programów bieżącej kadencji PZD - Otwarty Program Społecznego Rozwoju ROD. Wspomniany ROD w Słupcy specjalnie na czas wakacji uaktywnił też działalność Klubu Dawców Krwi –to właśnie sezon wakacyjny jest szczególnie ważnym okresem, bowiem wówczas szczególnie brakuje tego cennego płynu w szpitalach w całej Polsce.

Z kolei w okręgu gdańskim na terenie ROD im. Witosa i ROD im Sambora II w Tczewie zorganizowano letnie warsztaty zajęciowe dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo przygotowano dla nich moc atrakcji i konkurs z nagrodami z rozpoznawania roślin. Jak przyznaje Marianna Hukała-Niemczuk, instruktor ds. ogrodniczych OZ gdańskiego: Wakacyjne warsztaty terapii grupowej zapoczątkował Klaus Kosowski, nieżyjący już prezes ROD im. Witosa. Są czymś więcej niż zajęciami. Daje się zauważyć ogromną życzliwość wszystkich działkowców, którzy chętnie dzielą się swoimi dożynkowymi plonami. Dzięki otwartości i gościnności ogrodowej społeczności, niepełnosprawni uczą się jak wyrabiać przetwory z zebranych zbiorów.

Współpraca, krajoznawstwo i samoorganizacja

W okręgu wielkopolskim w ROD „Odrodzenie” w Środzie Wielkopolskiej wczasy trwały, aż trzy tygodnie i organizowane są od ponad czterdziestu lat. W tym roku organizatorzy pozyskali dofinansowanie z lokalnego samorządu i Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Fundacji ERIPIO. W ramach wczasów zorganizowana została również jednodniowa wycieczka do Książa i Karpacza we współpracy z PTTK. Poznawano miejskie legendy i historię regionalną. Na zakończenie turnusu uczestnicy otrzymali medale i pamiątki oraz bawili się przy akompaniamencie kapeli ludowej.

Fenomen wczasów w ROD

Wczasy w ROD to atrakcyjna forma wypoczynku, a uczestników przyciąga nie tylko różnorodny program wypoczynku, ale również chęć poznania nowych osób. W ogrodach działkowych nie ma tak dużych tłumów, jak w hałaśliwych kurortach nad Bałtykiem. A na wyjazdy do drogich zagranicznych rejonów rzadko kogo jest stać.

Ideę i przykłady wczasów w ogrodach należy propagować zawsze i wszędzie. Jak przyznają w luźnych rozmowach działkowcy wiele osób nawet nie wie, że wczasy są organizowane cyklicznie. Początkujący działkowcy i osoby zaproszone z zewnątrz często są tak zafascynowani atmosferą, która na nich panuje, że planują wakacje wyłącznie na działkach. Warto przekonać babcię, dziadka lub samotną sąsiadkę do tej formy wypoczynku. Jeśli czytający ten artykuł Czytelnicy Portalu PZD.pl jeszcze nie mieli okazji przekonać się o tym unikatowym w skali kraju przedsięwzięciu, to w przyszłorocznych planach wakacyjnych udział w nich powinni zaplanować jako obowiązkowy.       

MB


 

ARTYKUŁ W TYGODNIKU SIEDLECKIM NR 32

 

 


 

 

 

Wycieczka Ciechanowiec - Białowieża

 

 

 

 

Zgodnie z planem pracy Zarządu ROD w dniu 11 sierpnia 2016 roku odbyła się wycieczka do Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu oraz Muzeum Ziemi w Białowieży.

Oglądając zgromadzone w muzeum sprzęty przypomnieliśmy sobie swoje dzieciństwo.

Na zakończenie pobytu w Białowieży spotkanie przy ognisku, był też żubr.

Więcej zdjęć jak zwykle w zakłdace GALERIA


 

 

 

 

LATO SENIORA

 

 

 

 

1 sierpnia 2016 roku w Domu Działkowca rozpoczął się kolejny turnus wczasów dla seniorów pod hasłem "Lato seniora". W tym roku udział bierze ok. 30 słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i działkowców z naszego ogrodu. W programie wczasów między innymi wykłady z zakresu medycyny i zdrowego żywienia oraz porady stylistki. Przewidziano także odrobinę rozrywki i oczywiście zajęć sportowych pod nadzorem profesjonalnych trenerów.

Zapraszmy do GALERII tam będą na bieżąco uzupełniane zdjęcia.


 

 

Nowe tablice ogłoszniowe już zamontowane

 

 

 

Zarząd ROD podjął decyzję o wykonaniu trzech nowych tablic ogłoszeniowych. Tablice wykonała nam po kosztach materiału zaprzyjaźniona firma VOLANT z Nowego Opola k/ Siedlec.

Więcej zdjęć w GALERII

 


 

 

PRZEGLĄD OGRODU

PRZEZ

OKRĘGOWĄ KOMISJĘ

KONKURSOWĄ

 

 

 

W dniu 19 lipca Okręgowa Komisja  dokonała przeglądu Ogrodu w ramach