WITAMY NA STRONIE

Rodzinnego Ogrodu Działkowego

     "ZŁOTE PIASKI" w Siedlcach

 

 

 


 

A k t u a l n o ś c i


 

 


 

Narada szkoleniowa dla Przewodniczących Komisji Rewizyjnych

             W dniu 07.02.2020r w Biurze Zarządu ROD Złote Piaski w Siedlcach odbyła się narada szkoleniowa dla Przewodniczących Komisji Rewizyjnych w ROD z terenu działania siedleckiej Delegatury.
          Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Warszawie Pan Krzysztof Czyżewski przedstawił zebranym wytyczne Stowarzyszenia Ogrodowego PZD dla Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli realizacji obowiązków odnoszących się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującą  Ustawą o ochronie danych osobowych tzw.RODO.
           W dalszej części spotkania zostały omówione główne zagadnienia, na które należy zwrócić szczególną uwagę przy badaniu bilansu i poszczególnych sprawozdań finansowych zgodnie z wytycznymi KR PZD. Uczestnicy spotkania otrzymali materiały pomocnicze dotyczące RODO i dotyczące badanie bilansów i sprawozdań finansowych zgodnie z wytycznymi KR PZD.

Delegatura Rejonowa PZD w Siedlcach

Teresa Radzikowska

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ZAKOŃCZENIE

TEGOROCZNEGO

ETAPU

BUDOWY

WODOCIĄGU

 

 

 

Preliminarz budżetowy Funduszu Rozwoju na 2019 rok przewidywał pozyskanie dotacji z Okręgu Mazowieckiego na realizację naszych inwestycji. Uchwałą OZM otrzymaliśmy dotację na całą wnioskowaną kwotę tj.

90 tysięcy złotych.

Jest to rekordowa kwota dotacji i nie była łatwa do zdobycia, dlatego realizując naszą sztandarową inwestycję, jaką jest przebudowa wodociągu zawarliśmy w umowie z wykonawcą możliwość rozszerzenia zakresu robót o wartość dotacji. Po uzyskaniu informacji o przyznaniu środków finansowych natychmiast przystąpiono do robót wodociągowych, a że tegoroczna aura pozwoliła na prowadzenie prac ziemnych część wodociągu od Hydroforni Nr 2 w kierunku ul. Piaskowej i Domu działkowca została wykonana w środku zimy. Usunięto tam zastępczy wodociąg i na wiosnę działkowcy z tego rejonu będą mieli wreszcie wodę na działkach.

 


 

 


 

SPOTKANIE NOWOROCZNE

ZARZĄDU

28 grudnia odbyło się spotkanie noworoczne Zarządu ROD „Złote Piaski” w Siedlcach zarazem ostatnie posiedzenie Zarządu w 2019 roku. Podsumowując mijający rok Prezes Jerzy PSTRĄGOWSKI podziękował zebranym za pracę i zaangażowanie w realizacji zadań inwestycyjnych, których wartość wyniosła łącznie ponad 416 tysięcy złotych. Na realizację tych inwestycji otrzymaliśmy z Zarządu Okręgu Mazowieckiego rekordową dotację w wysokości 90.000 zł. W spotkaniu uczestniczyli również pracownicy zatrudnieni w Ogrodzie.

 


 

 


UCZMY SIĘ SEGREGACJI, BO I NAS TO CZEKA OD NOWEGO ROKU.

 


 

 

 

 

 

 

KU CZCI

NIEPODLEGŁEJ

W ubiegłym roku dla uczczenia 100 lecia Niepodległości Polski posadzono Dąb Niepodległości.

W roku jubileuszowym zaś ustawiono kamień z tablicą upamiętniającą ten fakt.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

Za co działkowiec może zostać ukarany?

Wypoczywający w swoich ogrodach działkowych zobowiązani są dbać o ich wygląd, porządek i nie naruszać spokoju sąsiadów. Za śmiecenie, uporczywe hałasowanie czy inne wykroczenia grożą mandaty. Uciążliwy działkowiec może być także pozbawiony prawa do użytkowania danej działki.

Dalej  czytaj na stronie Gazety Prawnej ale czy wiesz, że możesz dostać mandat?

Mandaty karne

Szereg wykroczeń, które zdarzają się na terenach działkowych może być karana mandatami na podstawie kodeksu wykroczeń. Oto przykłady:

  1. Zakłócenie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego albo wywoływanie zgorszenia w miejscu publicznym - od 100 do 500 zł (art. 51 § 1 i 2 kodeksu wykroczeń - k.w.)
  2. Nieumieszczenie przez właściciela, administratora, dozorcę lub użytkownika nieruchomości tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości - 100 zł (art. 64 § 1 k.w.)
  3. Niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia - od 50 do 250 zł (art. 77 k.w.)
  4. Naruszenie obowiązku czystości i porządku w obrębie nieruchomości - 100 zł (art. 117 k.w.)
  5. Umieszczenie w miejscu publicznym nieprzyzwoitego ogłoszenia, napisu lub rysunku albo używanie słów nieprzyzwoitych - od 50 do 100 zł (art. 141 k.w.)
  6. Zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności - od 50 do 500 zł (art. 145 k.w.)
  7. Niezbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych - 100 zł (art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

 


 

Działkowcu zgłoś się do Zarządu ROD po bezpłatny

Kalendarz na 2020 rok

 

 

Polski Związek Działkowców wydał dla swoich członków kieszonkowy (format A6) „Kalendarz działkowca“ na rok 2020 w nakładzie 950 000 egzemplarzy. Kalendarze dostarczane są do ogrodów i bezpłatnie dystrybuowane wśród działkowców, w liczbie 1 kalendarz na działkę. Koszty wydania i dystrybucji publikacji pokryła jednostka krajowa i okręgi.
Kalendarz został opracowany specjalnie dla działkowców i składa się z kalendarium (1 tydzień na stronie) i części informacyjnej. Znajdziecie w niej najważniejsze informacje na temat PZD, główne terminy obowiązujące działkowca, wyjaśnienia dotyczące opłat ogrodowych i składki członkowskiej, numery do telefonicznych porad prawnych i ogrodniczych organizowanych przez okręgi i jednostkę krajową, a także wykaz danych teleadresowych do OZ.
Ładne wydanie, poręczny format, przejrzysty układ kalendarium i części informacyjnej sprawią, że nie będziesz mógł się bez niego obejść.


KALENDARZ MOŻNA ODEBRAĆ W BIURZE ZARZĄDU UL. PRZYMIARKI 70

W GODZINACH JEGO PRACY

 


 

 


 

 


 

Media o nas

 

Aby przeczytać całość wystarczy kliknąć na obrazki

 


 

28 września w Warszawie odbył się VI Zjazd Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców. Z naszego Ogrodu delegatami byli Jerzy Pstrągowski, Krzysztof Czyżewski i Marek Golec. Pan Krzysztof Czyżewski został wybrany do Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Życzymy wytrwałości, bo jak się okazało trodno o taka było w Zarządzie Okręgowym. Podczas minionej kadencji było dużo zmian persolanym w jego składzie, a to źle wpływa na wspólpracę z  zarządami ogrodów działkowych. Jak zwykle więcej zdjęć w Galerii.

 

 

 

 

 

 


 

 


 

WYNIKI GŁOSOWANIA W BUDŻECIE OBYWATELSKIM

Znalezione na stronie Bezpartyjne Siedlce

Przyjemnie ogłasza się takie wiadomości. Szanowni Państwo decyzją mieszkańców dwa projekty Bezpartyjnych Siedlec dotyczące Budżetu Obywatelskiego zebrały największą liczbę punktów. Cieszy fakt, że mieszkańcy tak aktywnie włączyli się do głosowania nad wszystkimi projektami. W dołączonym materiale przedstawiamy podział punktów dot. wszystkich projektów. Każdy z projektów zostanie zrealizowany.

 


 

 


 

Media o nas

Naciśnij obrazek aby przejść do tekstu


 

 


 

 

PIKNIK DZIAŁKOWY

 

            W tym roku po raz pierwszy zorganizowano piknik z okazji Dnia Działkowca na zewnątrz Domu Działkowca, bo dotychczasowa formuła świętowania już się wyczerpała. Większość działkowców pozostawała na placu przed Domem Działkowca nie zwracając uwagi na to działo się w środku.

            W tegorocznych uroczystościach uczestniczyli między innymi Janina Ewa ORZEŁOWSKA – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego; Prezydent Miasta Siedlce Andrzej SITNIK, Krystyna MAZUREK przewodnicząca Delegatury Zamiejscowej OZM PZD w Siedlcach, Teresa RADZIKOWSKA Kierownik Biura Delegatury Zamiejscowej OZM PZD w Siedlcach oraz prezesi siedleckich ogrodów działkowych Stanisław STAŃSKI Prezes ROD „Witamina” i Prezes ROD „Zacisze” Jan GURBA.

           

      Zebranych przywitał Prezes Zarządu Jerzy PSTRĄGOWSKI, po czym krótko przedstawił nasze działania w bieżącym roku. Następnie Pani Marszałek Jania Ewa ORZEŁOWSKA i Prezydent Miasta Andrzej SITNIK uroczyście przekazali kluczyki do traktorka ogrodniczego, którego zakup został współfinansowany w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MIAD 2019 przez samorząd województwa mazowieckiego i miasto Siedlce.

         

   W uznaniu zasług za działalność na rzecz Ogrodu wręczono pięć odznaczeń „Za zasługi dla ROD”. Odznaczenie to zostało dopiero, co ustanowione przez PZD i po raz pierwszy wręczone w Ogrodzie. Jako pierwszy odznaczenie to otrzymał Prezydent Miasta Siedlce Andrzej SITNIK, który jest długoletnim działkowcem w naszym ROD, ale jako działacz samorządowy, a obecnie Prezydent Miasta wspiera działkowców nie tylko naszego Ogrodu.

           

     Podczas pikniku ogłoszono wyniki konkursu o miano najpiękniejszej działki w Ogrodzie. Laureatami pierwszego miejsca zostali Maria i Jan OLSZEWSCY. Zarząd dla pierwszych trzech miejsc ufundował nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.

       Pani Marszałek w swoim wystąpieniu podkreśliła rolę ogrodów działkowych i zapewniła, że samorząd województwa ma wiele instrumentów wsparcia ogrodów działkowych. Zapewniła także, że po rozmowie z naszym prezesem wprowadzony w tym roku MIAD będzie dalej kontynuowany w latach następnych i zostanie zmodyfikowany, żeby jeszcze bardziej wspomagał ogrody. Na pewno skorzystamy z tych możliwości i liczymy na wsparcie Pani Marszałek i jej współpracowników w samorządzie mazowieckim.

         

Jak zwykle zarząd zafundował działkowcom kiełbaski z grilla i bigos. Pomimo słabej pogody frekwencja dopisała, bo wydano aż 450 porcji.

Zdjęcia autorstwa Janusza Mazurka.

Więcej zdjęć znajduje się w zakładce GALERIA.

  

   Zdjęcia Janusza MAZURKA

 

 

  

   Zdjęcia Marka GOLCA

 

 

 

Zdjęcia Krzysztofa CZYŻEWSKIEGO (wkrótce)

 

 

Aby obejżeć zdjęcia wystarczy nacsnąć na obrazki


 

 

SIEDLECKI

DZIEŃ

DZIAŁKOWCA

W

ROD

ZACISZE

 

 

31.08.2019 r Rodzinny Ogród Działkowy Zacisze-Podlasie w Siedlcach świętował 50 – lecie powstania Ogrodu. Na terenie ROD „Zacisze-Podlasie” w Siedlcach działkowcy z siedleckich ogrodów świętowali Siedleckie Dni Działkowca połączone z jubileuszem Ogrodu Zacisze-Podlasie.

Na uroczystości przybyli:  członek OZM p. Edward Filip, Prezydent Miasta Siedlce p. Andrzej Sitnik, kierownik Delegatury PZD w Siedlcach p .Radzikowska Teresa, Dzielnicowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach p. Jacek Walencik oraz Prezesi Ogrodów w Siedlcach oraz działkowcy.
 
Prezes Ogrodu Zacisze Podlasie Pan Jan Gurba po powitaniu gości i wspólnie odśpiewaniem hymnu działkowców przedstawił  historię ogrodu. Przypomniano nazwiska założycieli i wszystkich osób zapisanych w historię Ogrodu. Zasłużeni Działkowcy odznaczeni zostali odznakami związkowymi.
Członek Okręgowego Zarządu Mazowieckiego p. Edward Filip na ręce Prezesa ROD wręczył pamiątkowy puchar i dyplom  ufundowany przez Prezesa Okręgowego Zarządu Mazowieckiego. Pan Edward Filip złożył życzenia i gratulacje  Prezesowi, Zarządowi i wszystkim działkowcom z okazji tak pięknego jubileuszu. Podkreślił, iż ogród jest cały czas modernizowany i upiększany, jest wizytówką ogrodów w Okręgu Mazowieckim.
Prezydent Miasta Pan Andrzej Sitnik  w swoim przemówieniu zaznaczył, iż ogrody działkowe na trwałe wpisały się w krajobraz Siedlec, służą nie tylko działkowcom ale i mieszkańcom miasta.
Prezydent Miasta Siedlce ufundował i  wręczył nagrody rzeczowe  dla Ogrodów. W tym roku Prezydent ufundował nam dwie kuchnie elektryczne do Domu Działkowca o wartości 1.400 złotych.
Podczas imprezy działkowej zbieraliśmy podpisy nad projektem obywatelskim budowy ulicy Piaskowej.
 

Jak zwykle więcej zdjęć znajdziesie w GALERII - kliknij zdjęcie poniżej

 


 

 


 

 

FOTORELACJA Z WYCIECZKI

DO ROGOWA I ŻYRARDOWA

Zgodnie z planem pracy 2 września odbyła się wycieczka do Arboretum w Rogowie. W drodze powrotnej zwiedzano Żyrardów, gdzie na koniec spędzono miłe chwile przy ognisku.

Więcej zdjęć w GALERII wystarczy kliknąć na zdjęcie powyżej.

 


 

 

 

CIĄGNIK JUŻ ZAKUPIONY

Zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Miasta zakupiliśmy ciągnik ogrodniczy marki Cub Cadet XZ3 122 o szerokości koszenia 122 cm i mocy 12 kW dostosowany do ciągnięcia przyczepki, która także została zakupiona z naszych środków o wartości 2.000 zł.

Dla przypomnienia informujemy, że zakup był wspołcinansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 10.000 zł oraz z budżetu miasta Siedlce również 10.000 zł i naszych środków 5.000 złotych.

Oficjalne przekazanie do użytku nastąpi podczas Dnia Działkowca.

Wiecej zdjęć w GALERII.


 

 

 

AKTUALIZACJA = PONIŻEJ DODANO LINK

DO GŁOSOWANIA

 

 

 GŁOSUJEMY !!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 sierpnia 2019 roku rusza głosowanie za projektami, które będą realizowane w 2020 roku w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA SIEDLCE .

W roku 2019 jest realizowana III edycja Budżetu Partycypacyjnego, a zwycięskie projekty będą wykonywane w ramach budżetu Miasta Siedlce na rok 2020. Ile do podziału?
Kwota przeznaczona na realizację projektów wynosi 2.645.534,56 zł. Propozycje mieszkańców, które zostały zweryfikowane i zaopiniowane – na te projekty będzie można oddać głosy (każda osoba ma 10 punktów do rozdysponowania).
Głosowanie odbędzie się w dniach od 23 sierpnia do 6 września 2019 roku i zostanie przeprowadzone poprzez:
       1. Głosowanie bezpośrednie za pomocą kart do głosowania, poprzez wrzucenie karty do urny umieszczonej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2. Karty zostaną udostępnione w Biurze Obsługi Interesanta oraz na stronie internetowej www.bip.siedlce.pl w zakładce "Budżet". Głosowanie bezpośrednie jest możliwe od godziny 8:00 w dniu 23 sierpnia 2019 roku do godziny 15:00 w dniu 6 września 2019 roku.
       2. Głosowanie korespondencyjne za pomocą kart do głosowania, poprzez przesłanie karty drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce. O ważności głosu oddanego korespondencyjnie decydować będzie data nadania przesyłki, która nie może być wcześniejsza niż 23 sierpnia 2019 roku i późniejsza niż 6 września 2019 roku.
         3. Głosowanie elektroniczne poprzez stronę:
https://budzet24.pl/umsiedlcebo/desktop od godziny 00:00 w dniu 23 sierpnia 2019 roku do godziny 24:00 w dniu 6 września 2019 roku.

         4. Głosować można także za pomocą kart do głosowania dostępnych w Biurze Zarządu. Tam można je wypełnić i złożyć. Karty zostaną przekazane do Urzędu Miasta.

Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec, może on oddać 1 głos. Weryfikacja, czy dana osoba głosowała tylko jeden raz, będzie następować poprzez numer PESEL. Głosować można na wszystkie projekty, co oznacza brak podziału na Okręgi Konsultacyjne.

APELUJEMY, ŻEBY CAŁE 10 PUNKTÓW WPISAĆ W RUBRYCE OBOK ZADANIA

NR 3 "ULICA PIASKOWA OD RONDA PAMIĘCI OFIAR KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ - DOJAZD NA ROD ZŁOTE PIASKI I ETAP".

 

ABY ZAGŁOSOWAĆ WCIŚNIJ TEN PRZYCISK

 

NASTĘPNIE WYSKOCZY OKIENKO Z KARTĄ DO GŁOSOWANIA I JĄ WYPEŁNIĆ.

KAŻDY MIESZKANIEC MA TYLKO JEDEN GŁOS I JEDNĄ MOŻLIWOŚĆ GŁOSOWANIA.

 


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WYCIECZKI

 Rogów – Żyrardów 02.09.2019r.

Godz.   07.00 Zbiórka uczestników przy Katedrze Siedleckiej w Siedlcach.

07.15 - 11.00 Przejazd do Rogowa k/ Łodzi.                                                                       

11.00 - 13.00 Zwiedzanie Arboretum SGGW z przewodnikiem - Arboretum należy do grupy najcenniejszych, najbogatszych w gatunki i odmiany drzew i krzewów tego typu ogrodów w Europie.

13.00 - 14.00 Zwiedzanie Muzeum  Lasu i Drewna z przewodnikiem – w Muzeum znajdują się piękne spreparowane okazy ponad 300 ptaków i ponad 50 ssaków  pochodzących z różnych obszarów Polski, zamieszkujących różne środowiska, a ponadto bogaty zbiór szyszek z całego świata, ekspozycja grzybów nadrzewnych, „drzewna biblioteka” - kolekcja próbek różnych gatunków drewna.              

14.00 - 15.30 Przejazd do Żyrardowa.

15.30 - 18.00 Spacer z przewodnikiem po  Żyrardowie – Resursa, Park i Pałac Ditricha, lofty, przejście na plac Jana Pawła II i obiekty, które tu się znajdują (Ratusz, Babiniec, Dom nauczyciela, Kościół farny, szkoła podstawowa, domy robotnicze.

18.00 - 19.30 Ognisko z pieczeniem kiełbasek.
                      *UWAGA Nadleśnictwo zastrzega sobie odwołanie zgody w przypadku zagrożenia  Pożarowego.

19.30 - 23.00 Przyjazd do Siedlec/Zakończenie wycieczki.

 

 


 

 

 

 


 

Miasto Siedlce wspólnie ze Stowarzyszeniem Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Złote Piaski”

realizuje zadanie pn.

Zakup ciągnika ogrodniczego dla  ROD „Złote Piaski” w Siedlcach

Zadanie współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019”

Informacje dotyczące zadania:

Całkowita wartość: 25.000,00 zł.

Kwota udzielonej dotacji: 20.000,00 zł w tym:

         z budżetu Miasta Siedlce: 10.000,00 zł,

         z budżetu Województwa Mazowieckiego: 10.000,00 zł.

Środki własne ROD: 5.000,00 zł.

Rok realizacji zadania: 2019.


 

Ponad 1,6 mln złotych dla powiatu siedleckiego

Mazowieckie programy wsparcia rozstrzygnięte. Ochrona powietrza na terenie gminy Siedlce, budowa boiska w Izdebkach-Kosnach, zakup rębaka do gałęzi ROD "Cicha Przystań", zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Nowe Opole czy termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarnoty - to tylko niektóre inwestycje w powiecie siedleckim ze wsparciem samorządu Mazowsza.

Wśród tych programów wsparcia znalazł się także Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze

           W tym roku po raz pierwszy uruchomiony został również program wsparcia dla działkowców. Budowa i modernizacja świetlic, zakup sprzętu ogrodniczego, wymiana oświetlenia i ogrodzeń czy też instalacja monitoringu to inwestycje, które zostaną wykonane dzięki dofinansowaniu z budżetu Mazowsza. W ramach programu wpłynęły 92 wnioski i wszystkie otrzymały dofinansowanie. W sumie na realizację 92 projektów w ramach MIAD Mazowsze 2019 samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył blisko 737 tys. zł. W powiecie siedleckim dofinansowanie w wysokości 30 tys. zł otrzyma 6 projektów. 

           - Ogródki działkowe to doskonałe miejsce do rekreacji, a uruchamiając ten program, zależało nam przede wszystkim na tym, aby zachęcić Mazowszan do aktywnego i zdrowego stylu życia. To dofinansowanie jest szansą dla działkowców nie tylko na modernizację infrastruktury ogrodniczej, ale też stworzenie atrakcyjnej przestrzeni do spotkań w gronie najbliższych - mówiła Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Lp.

Beneficjent

Nazwa projektu

Dofinansowanie (zł)

1.

Gmina Siedlce

Zakup rębaka do gałęzi, ROD "CICHA PRZYSTAŃ"

4 800,00

2.

Miasto Siedlce

Zakup rębaka do gałęzi i 4 kamer do monitoringu dla ROD "KOLEJARZ" w Siedlcach

2 800,00

3.

Miasto Siedlce

Założenie monitoringu obejmującego parking ogrodu i biuro zarządu oraz zakup rębaka do gałęzi dla ROD "WIARUS - ROZRYWKA" w Siedlcach

2 800,00

4.

Miasto Siedlce

Zakup ciągnika ogrodniczego dla ROD "ZŁOTE PIASKI" w Siedlcach

10 000,00

5.

Miasto Siedlce

Modernizacja instalacji elektrycznej w ROD "ZACISZE PODLASIE" przy ul. Granicznej w Siedlcach

6 800,00

6.

Miasto Siedlce

Zakup oraz montaż drewnianego domku na narzędzia dla ROD "WITAMINA" w Siedlcach

2 800,00

suma:

30 000,00

Za  www.mazowia.pl - Marek Golec Krajowy Instruktor Fachowy.

Zdjęcia Krzysztof Czyżewski

Nasi prezesi uczestniczyli w akcie podpisywania umów w Pałacu w Korczewie

 


 

 

 
Samorząd Województwa Mazowieckiego uruchomił
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze

 

 

 

 

W tym roku po raz pierwszy uruchomiony został program wsparcia dla działkowców. Na sesji Sejmiku w dniu 9 lipca br. przyjęto uchwały w sprawie wsparcia ROD, które złożyły wnioski w tej sprawie. Budowa i modernizacja świetlic, zakup sprzętu ogrodniczego, wymiana oświetlenia i ogrodzeń czy też instalacja monitoringu to inwestycje, które zostaną wykonane w ROD dzięki dofinansowaniu z budżetu Mazowsza. W ramach programu wpłynęły wnioski 92 ROD z terenu Mazowsza i wszystkie otrzymały dofinansowanie. Ogrody w zależności od zakresu zgłoszonego projektu otrzymały wsparcie w kwotach od 2800 do 10 000 zł. W sumie na realizację 92 projektów w ramach MIAD Mazowsze samorząd województwa przeznaczył blisko 737 tys. zł.

Przedruk ze strony www.mazowiecki.pzd.pl

PS. Nasz ogród również złożył wniosek o dofinansowanie zakupu traktorka ogrodniczego o wartości 25.000 zł. Dofinansowaie z MIAD 10.000 zł. czyli jedno z najwyższych. Drugie 10 tysięcy dołoży Prezydent Miasta. Nasz koszt to 5.000 zł. Jak widać wystarczy napisać dobry wniosek, a pieniądze same spłyną do ogrodu.

 


 

 

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie racjonalnego zużycia wody w rodzinnych ogrodach działkowych w związku ze zjawiskiem globalnego ocieplenia

 

 

Zjawisko globalnego ocieplenia jest w dużej mierze uwarunkowane wzrostem stężenia w atmosferze tzw. gazów cieplarnianych - dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i freonów, które utrudniają wypromieniowanie ciepła z Ziemi. Emisja dwutlenku węgla odgrywa decydującą rolę w procesie globalnego ocieplenia, dlatego główne działania podejmowane na międzynarodowych naradach klimatycznych, mają na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii źródeł odnawialnych oraz podniesienie efektywności energetycznej.

Innym sposobem łagodzenia zmian klimatycznych, poprzez zmniejszenie zawartości dwutlenku węgla w atmosferze, jest „pochłanianie” gazu przez rośliny w procesie fotosyntezy. Największe znaczenie w „pochłanianiu” CO2 mają  drzewa takich gatunków jak: wierzba, topola i brzoza. W tym kontekście, w planowaniu przestrzennym miast, powinno się zwrócić uwagę na ilość terenów zielonych w strefach zurbanizowanych oraz rolę rodzinnych ogrodów działkowych w redukcji dwutlenku węgla w aglomeracjach miejskich.

Postępujące ocieplenie klimatu niesie ze sobą daleko idące konsekwencje. Skutki wzrostu średniej temperatury powietrza przy powierzchni Ziemi to: występowanie ekstremalnych zdarzeń pogodowych takich jak gwałtowne burze, huragany i powodzie oraz długotrwałe efekty jak pustynnienie czy wymieranie gatunków. W ostatnich tygodniach mamy możliwość obserwacji niecodziennych warunków pogodowych, które są związane ze zmianami klimatycznymi. Dlatego należy podjąć świadome działania, mające na celu ochronę naturalnych walorów przyrody, przy jednoczesnym racjonalnym użytkowaniu jej zasobów.

Polska jest jednym z uboższych krajów w Europie pod względem zasobów wodnych. W ostatnim okresie w różnych rejonach kraju występowały ograniczenia w dostępie do wody. Z tego względu istnieje pilna potrzeba kontroli zużycia wody, również na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. Woda, która bezsprzecznie jest niezbędna do życia ludzi, roślin i zwierząt, w obecnych okolicznościach powinna być wykorzystywana z dużą rozwagą. 

Biorąc pod uwagę konieczność nawadniania wielu upraw, prowadzonych na terenie działek w rodzinnych ogrodach działkowych, należy podjąć odpowiednie działania, mające na celu ograniczenie z