WITAMY NA STRONIE

Rodzinnego Ogrodu Działkowego

"ZŁOTE PIASKI"    w Siedlcach

 

Ak t u a l n o ś c i

 


 

Zarząd ROD podejmuje współpracę z

Siedleckim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera.

Być może ktoś z naszych działkowcow ma ten problem w rodzinie, dlatego warto wiąć udział w tym spotkaniu.

 

 


 

Nowe zdjęcia w zakładce GALERIA

            - 2018.07 Konkurs Ogrodowy

 


 

 


 

WICHURA NA DZIAŁKACH - 22.06.2018R.

 

 

Więcej zdjęć w zakładce GALERIA

 


 

DRON W AKCJI

Powstaje plan geodezyjny naszego Ogrodu.

Zarząd zlecił wykonanie mapy geodezyjnej na potrzeby projektowania nowej sieci wodociągowej. Wybrano usługę nowatorską metodą za pomocą drona i w dodatku za 1/3 ceny wykonania metodą tradycyjną.
W ZWIĄZKU Z TYM OSOBY, KTÓRE NIE ŻYCZĄ SOBIE PRZYPADKOWEGO ZDJĘCIA PROSIMY

O NIEPRZYCHODZENIE NA DZIAŁKĘ.

INFORMUJEMY PONAD TO, ŻE W ZWIĄZKU Z USTAWĄ O RODO ZDJĘCIA TE NIE BĘDĄ PUBLIKOWANE

 


 

ZGODNIE Z ZAPOWIEDZIĄ ZAMIESZCZAMY

CAŁY TEKST ARTYKUŁU, KTÓRY UKAZAŁ SIĘ

W "TYGODNIKU SIEDLECKIM"

 

 


 

 

Złodzieje na działkach "Złote Piaski"

Siedlce

 

fot. Marek Stasiuk

To prawdziwa plaga, która pojawia się regularnie, co kilka lat. Właściciele działek w ogrodach „Złote Piaski” w Siedlcach są wobec niej bezradni. W ostatnich miesiącach dokonano tam około 160 włamań! Być może było ich nawet więcej, bo wielu działkowców nie zgłasza takich zdarzeń.

– Mnie w tym roku ukradli wiertarkę za 200 złotych – mówi pan Andrzej. – To było już trzecie włamanie w ciągu kilku ostatnich lat. Nie zgłaszam tego na policję, bo i po co? Nawet jak złapią sprawcę, to nie odzyskam swoich rzeczy. A po co mi ta cała procedura?

Z kolei panu Krzysztofowi zniknęło z altanki pół litra wódki i komplet firmowych szklanek do piwa.

 – Niech im będzie na zdrowie… – komentuje pokrzywdzony. – Tylko ze wstawieniem zbitych szyb w oknie miałem problem, bo o szklarza w Siedlcach niełatwo.

Działkowcy są jednak wściekli, że ich mienie nie jest w odpowiedni sposób chronione. Wielu z nich to emeryci, dla których powtarzające się włamania do altanek stanowią spory problem. Czy jest szansa na skuteczną walkę z tą plagą?

– Zaczęliśmy organizować wspólne patrole z policją – mówi prezes ogrodów „Złote Piaski Jerzy Pstrągowski. – Do ochrony jest jednak olbrzymi teren. Mamy blisko 1300 ogrodów, złapanie złodziei jest więc bardzo trudne. 

Cały tekst artykułu już wkrótce.

Kliknij na zdjęcie żeby połaczyć się z tekstem i komentarzami na stronie TS.

 


 

UWAGA

DUŻE ZIELONE, KONTENERY PRZEZNACZONE SĄ

TYLKO I WYŁĄCZNIE

NA ODPADY ZIELONE

 

 


 

Zarządy ROD z Okręgu Mazowieckiego PZD

                                                               oraz Szanowni Działkowcy

 

 

 

KOMUNIKAT

Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD przypomina o konieczności regulaminowego zagospodarowania działki rodzinnej w ROD i o konieczności sprawowania nadzoru w tym zakresie przez Zarządy ROD.

OZM PZD zobowiązuje Zarządy ROD do pisemnego upominania działkowców, którzy naruszają Regulamin ROD, a Działkowców obliguje do zadbania o estetyczny wygląd działeki o stałe utrzymywanie porządku na działkach. Przypominamy m.in. o konieczności posiadania kompostowników na działkach, o zadbanie o funkcjonalność i estetykę altan, o koszeniu działeki porządkowaniu ich. Zwracamy uwagę na konieczność zabrania z działek rzeczy niepotrzebnych do uprawy i niepotrzebnych do korzystania z działki. Wskazujemy, że ogrodzenie działki nie może przekraczać wysokości 1 metra i powinno być ażurowe – zakazane jest umieszczanie na ogrodzeniu działki ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego czy innych podobnych materiałów. Żywopłoty rosnące na granicy między działkami lub rosnące przy granicy działkiz alejką nie mogą przekraczać 1 metra. To tylko niektóre elementy składające się na prawidłowo zagospodarowaną działkę. Szczegóły na temat prawidłowego zagospodarowania działki znajdą Państwo w Regulaminie ROD z dnia 01.10.2015 r. Prosimy o przypomnienie sobie przez każdego Działkowca treści ww. Regulaminu i doprowadzenie działek do stanu zgodnego z tym Regulaminem.

Działka rodzinna w ROD powinna zachęcać swoim wyglądem do korzystania z niej, stwarzać chęć przebywania w ROD, być źródłem przeżyć estetycznych i stwarzać przyjazne otoczenie dla społeczności lokalnej.

Nie bez powodu w społeczeństwie odnotowuje się nierzadko nieprzyjazne nastawienie do działkowców i wrogi odbiór ROD. Poprzez nieprawidłowe zagospodarowanie wielu działek rodzinnych i brak dbałości o infrastrukturę ogrodową, wiele ROD swym wyglądem wzbudza raczej niechęć i postrach, aniżeli wywołuje odczucia pozytywne.  Błędy w zagospodarowaniu działek, niedbałość o ich stan i wygląd prowadzi do niszczenia ruchu ogrodnictwa działkowego, co przy braku troski działkowców o poprawę stanu zagospodarowania działek i ROD może prowadzić do tego, że terenem ROD zaczną się interesować deweloperzy. Nieprawidłowościw zagospodarowaniu działek powodują też konflikty sąsiedzkie między działkowcami i są powodem wielu nieporozumień w ROD.

Zaprowadzenie na działkach porządku i troska o ich estetykę jest, zatem kluczem do rozwiązania wielu problemów dotyczących ROD i do lepszego odbioru ROD w społeczeństwie. Nikt z nas chyba nie chciałby, aby ROD były odbierane, jako siedliska patologii i różnych naruszeń, a niewątpliwie, dopóki ROD i wiele z działek rodzinnych swoim wyglądem będą budziły bardziej niechęć niż podziw, dopóty będą odbierane, jako miejsca nieprzyjazne, czyniąc tym samym zachętę dla różnych podmiotów interesowania się terenem, na których są położonew celu zagospodarowania go na inne cele. Zadbajmy zatem o nasze działki!

 


 

 

„Metody zabezpieczenia mienia. Kształtowanie bezpiecznych  przestrzeni, w tym przyjaznych dla osób starszych” – szkolenie dla działkowców ROD „Złote Piaski” w Siedlcach

 

 

Link do artykułu na stronie OZM PZD

http://mazowiecki.pzd.pl/metody-zabezpieczenia-mienia-ksztaltowanie-bezpiecznych-przestrzeni-w-tym-przyjaznych-dla-osob-starszych-policyjne-szkolenie-medialne-dla-dzialkowcow-rod-zlote-pia/

 


 

 14 kwietnia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków naszego ROD. Niestety frekwencja była znikoma, bo ledwie przekroczyła 6%. Na zebraniu podjęto ważne uchwały dotyczące wszystkich działkowców, a dotyczyły między innymi opłat na fundusz rozwoju. Zarząd zaproponował wniesienie takich opłat w wysokości średnio 99 złotych od 300 metrowej działki. Po krótkiej dyskusji zebrani zrozumieli potrzebę przebudowy sieci wodociągowej i energetycznej. Od kilku lat spada ciśnienie wody. Spowodowane jest to zamuleniem rur, w niektórych przypadkach przekrój zmniejszony jest o 80%. Wodociąg zbudowany został w latach osiemdziesiątych bez większego wysiłku finansowego działkowców, bo zakłady pracy z funduszu socjalnego ufundowały nam nawodnienie Ogrodu. Przez lata wykonywano tylko drobne remonty w ramach opłaty ze pobór wody. Niestety doprowadziło to do obecnego stanu. W dodatku sieć wodociągowa została zbudowana trochę bezmyślnie, bo nitki zasilające działki przebiegają ich granicami. W związku z tym, że obecnie na rurociągu wykonano ogrodzenia i to nawet na betonowych cokołach, rosną tam również duże drzewa nie ma możliwości wymiany rur. Podjęto, więc decyzję o przebudowie wodociągu i poprowadzenie go alejkami z odejściami na każdą działkę. Należy przypomnieć, że obecna sieć została tak zaprojektowana, że ujęcie wody było wykonane jedno na cztery działki. Teraz prawie każdy ma własny kran. Jeśli wykonamy ujęcie dla każdego działkowicza, to może okazać się, że pompy głębinowe będą miały za małą wydajność. Dlatego zostanie zlecone wykonanie projektu technicznego sieci, którego koszt według wstępnych ofert wyniesie ok. 20 tysięcy złotych. Mamy nadzieję, że działkowcy zrozumieją tę potrzebę i wpłacą uchwaloną opłatę na ten cel wysokości 59 złotych.

Kolejne 40 złotych opłaty przeznaczone jest na przebudowę sieci energetycznej polegające na montażu liczników zużytej energii elektrycznej w altanach, w specjalnych skrzynkach na słupach na alejkach. Wyeliminuje to przede wszystkim przypadki nielegalnego poboru prądu (Zarząd w ubiegłym roku stwierdził dwa takie przypadki), ale umożliwi także jednoczesny odczyt wszystkich liczników. W 2017 roku nie podało stanów liczników ok. 400 działkowców, co stanowi 36% wszystkich użytkowników prądu. Zarząd musi zapłacić Zakładowi Energetycznemu za zużyty prąd, a nie może odzyskać pieniędzy od ponad ¼ niezdyscyplinowanej części działkowców. Dlaczego mamy płacić za nich?? Ponadto wielu działkowców zgłasza chęć montażu systemów alarmowych i monitoringu na działkach, a do tego jest potrzebny prąd przez cały rok.

Podczas oczekiwania na drugi termin odbycia Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków Rodzinnego Ogrodu Działkowców „Złote Piaski” w Siedlcach uczestniczyli w szkoleniu medialnym prowadzonym przez przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. Tematem szkolenia było „Metody zabezpieczenia mienia. Kształtowanie bezpiecznych przestrzeni, w tym przyjaznych dla osób starszych”. Policjanci zachęcali także do korzystania z aplikacji mobilnej MOJA KOMENDA, która umożliwia bezpośredni kontakt z najbliższą jednostką Policji. Inną metodą informowania organów ścigania o zdarzeniach przestępczych jest zgłaszanie ich na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Nasz ogród po fali licznych włamań od wielu miesięcy na stronie internetowej propaguje tę formę zgłaszania przestępstw.

Sprawozdanie Zarządu, pełny bilans Ogrodu za 2017 rok oraz wszystkie uchwały znajdują się

w zakładce WALNE ZEBRANIE.

Więcej zdjęć z Walnego Zebrania w zakładce GALERIA – 2018 Walne zebranie.


 

 


 

 


 

Proponowany porządek Walnego zebrania sprawozdawczego

ROD „Złote Piaski” w siedlcach

odbytego w dniu 14.04.2018 r.

 1. Otwarcie zebrania;
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania;
 3. Zatwierdzenie porządku obrad;
 4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego;
 5. Wybór komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków;
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności i sprawozdanie finansowe za 2017 roku.;
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2017 roku;
 8. Ocena Zarządu przez Komisję Rewizyjną ROD za 2017 rok wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium.
 9. Projekt planu pracy na 2018 rok.
 10. Projekt preliminarza finansowego na 2018 rok.
 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad;
 12. Dyskusja;
 13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2017 roku;
 14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok;
 15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2017 roku;
 16. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2018 roku;
 17. Uchwalenie planu inwestycji i remontów, w tym partycypacji finansowej działkowców;
 18. Uchwalenie planu pracy i preliminarza finansowego na 2018 r.;
 19. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2018 rok;
 20. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu;
 21. Sprawy różne;
 22. Zakończenie obrad.

 

REGULAMIN  (projekt)

 

Walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD

w ROD „Złote Piaski” w Siedlcach

dnia  14.04.2018 r.

 1. Prawo udziału w walnym zebraniu mają członkowie PZD użytkujący działki w ROD „Złote Piaski” w Siedlcach i zaproszeni przez Zarząd ROD goście oraz przedstawiciele organów wyższych PZD.
 2. Członkowie PZD użytkujący działki w ROD „Złote Piaski” w Siedlcach mają prawo wybierać i być wybierani (czynne i bierne prawo wyborcze), zgłaszać kandydatury i wnioski, zabierać głos w dyskusji oraz głosować nad proponowanymi kandydaturami i uchwałami.
 3. Czynne prawo wyborcze jest to prawo do głosowania nad zgłoszonymi kandydatami (Przewodniczącego zebrania, komisji, do zarządu, komisji rewizyjnej i na delegatów na okręgowy zjazd)) oraz nad wszystkimi wnioskami i uchwałami. Czynne prawo wyborcze mają wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD „Złote Piaski” w Siedlcach.
 4. Bierne prawo wyborcze jest to prawo do bycia wybieranym na funkcje Przewodniczącego zebrania, członka komisji (mandatowej, uchwał i wniosków), członka organów PZD w ROD i mają go wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD „Złote Piaski” w Siedlcach, z wyjątkiem przypadków określonych w § 42 ust. 5 statutu PZD i z ograniczeniami wynikającymi z § 34 statutu PZD.
 5. Zebranie otwiera Prezes Zarządu ROD lub w jego zastępstwie I Wiceprezes.
 6. Prezes Zarządu ROD proponuje w imieniu Zarządu ROD Przewodniczącego walnego zebrania. Przewodniczącego zebrania może zaproponować każdy uczestnik zebrania posiadający czynne prawo wyborcze.
 7. Walne zebranie wybiera komisję mandatową, komisję oraz komisję uchwał i wniosków.
 8. Przewodniczący zebrania proponuje skład Prezydium walnego zebrania. Kandydatów do Prezydium może zgłosić każdy uczestnik zebrania.
 9. Wybór Przewodniczącego zebrania, Prezydium, zatwierdzenie porządku obrad, regulaminu zebrania, wybór komisji mandatowej oraz uchwał i wniosków odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 10. Przewodniczący zebrania czuwa nad tym, aby przebiegało ono zgodnie z przyjętym porządkiem, a także nad zgodnością przebiegu zebrania z przepisami statutu PZD.
 11. Głosu w dyskusji udziela i ustala kolejność wystąpień Przewodniczący zebrania.
 12. Poza kolejnością Przewodniczący udziela głosu zaproszonym gościom i przedstawicielom organów wyższych PZD oraz może udzielić głosu w sprawach formalnych.
 13. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 5 minut.
 14. Goście zaproszeni i przedstawiciele organów wyższych PZD mają nieograniczony czas wystąpień. Nieograniczony czas wystąpień w dyskusji mają także członkowie organów Związku odpowiadający na pytania i poruszone w dyskusji tematy.
 15. Komisja mandatowa stwierdza prawomocność walnego zebrania w I terminie, gdy obecnych na zebraniu jest ponad 50% członków PZD użytkujących działki w ogrodzie. Jeżeli w zebraniu nie uczestniczy wymagana wyżej większość, komisja mandatowa stwierdza prawomocność zebrania w II terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczeniu I terminu, o ile taka informacja była umieszczona w indywidualnych zaproszeniach na walne zebranie.
 16. Komisja uchwał i wniosków rejestruje przedstawione przez Zarząd ROD projekty uchwał oraz projekty uchwał i wniosków proponowanych w trakcie trwania zebrania i przedstawia je pod głosowanie w postaci uchwał walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania.
 17. Podjęcie uchwał odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 18. O podjęciu uchwały decyduje większa liczba oddanych głosów „za” niż „przeciw” (zwykła większość).
 19. W przypadku, gdy podczas głosowania nad wnioskiem (wybory, uchwała) ilość oddanych głosów za i przeciw jest równa, wniosek (kandydatura) upada, a ponowne poddanie pod głosowanie wymaga zmiany treści wniosku, chyba że na wynik głosowania miały wpływ uchybienia formalne lub niezrozumiałe dla głosujących jego przedstawienie. Decyzje w tej sprawie podejmuje Przewodniczący zebrania
  w porozumieniu z Prezydium (przy braku porozumienia decyduje Przewodniczący).
 20. Głosowania przeprowadza Przewodniczący zebrania. Jeżeli zajdzie potrzeba liczenia głosów, Przewodniczący może powołać do pomocy osoby z sali.
 21. Walne zebranie przyjmuje oddzielne uchwały w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2017 r. i sprawozdania finansowego za 2017 rok,
 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2017 r.,
 • wysokości i terminu wnoszenia opłat ogrodowych w 2018 r.,
 • planu inwestycji i remontów, w tym partycypacji finansowej działkowców,
 • preliminarza finansowego na 2018 r.
 1. Wszystkie dokumenty z walnego zebrania podpisuje Przewodniczący wraz z przewodniczącym Komisji Uchwal i Wniosków.
 2. Po wyczerpaniu porządku zebrania Przewodniczący ogłasza zamknięcie zebrania i przy braku sprzeciwu zebranie ulega rozwiązaniu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ani przepisami związkowymi rozstrzyga Przewodniczący zebrania po zasięgnięciu opinii Prezydium walnego zebrania.

Siedlce, dnia 14.04.2018 r.


POZOSTAŁE MATERIAŁY NA WALNE ZEBRANIE ZNAJDUJĄ SIĘ

W ZAKŁADCE "WALNE ZEBRANIE"


 

ZAPRASZAMY

rano na wystawę, po południu

na Walne zebranie

(szczegóły niedługo)

 


 

 

 

 

ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE ZEBRANIE ZARZĄDU

 

 

 

 

 

29 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku zebranie Zarządu. Prezes Jerzy Pstrągowski podziękował Zarządowi za działalność w 2017 roku. Podkreślił, że był to rok wytężonej pracy związanej z realizacją inwestycji i remontów. W tym roku zrealizowano zadania inwestycyjne o łącznej wartości ponad 70 tysięcy złotych.  Biorąc pod uwagę wprowadzenie przepisów o konieczności uzyskiwania zgody OZM na podpisywanie umów o wartości kosztorysowej ponad 7 tys. zł. w br. borykaliśmy się z przedłużającymi się procedurami uzyskania zgody podpisanie umowy z wykonawcą na realizację modernizacji melioracji - powiedział Prezes. Na zakończenie zebrani podzielili się opłatkiem i przyniesionymi przez siebie świątecznymi potrawami.

 


 

 


 

 


 

Relacja z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa także w portalu

Link do artykułu po kliknięciu na zdjecie

 


 

AUDYCJA O FALI WŁAMAŃ DO ALTAN

W KURIERZE MAZOWIECKIM TVP 3

KLIKNIJ NA ZDJĘCIE ABY OBEJRZEĆ MATERIAŁ FILMOWY

(niestety materiał poprzedza reklama)

 


 

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa

ROD „Złote Piaski” w Siedlcach.

Zgodnie z zawiadomieniem w dniu 12 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa ROD, w którym uczestniczyli działkowcy z ROD „Złote Piaski” oraz przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji, jej rzecznik pani komisarz Agnieszka Świerczewska i dzielnicowy st. aspirant Jarosław Nadstawny. Ponadto w posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele mediów: TVP 3 – Kurier Mazowiecki, TV Wschód, Radio ESKA, Radio Dla Ciebie i Katolickie Radio Podlasia – łącznie 40 osób.

Prezes Zarządu poinformował zebranych, że w okresie od sierpnia do listopada do Zarządu wpłynęły informacje o około 160 włamaniach do altan na terenie ROD. Zarząd już we wrześniu podjął działania spotykając się z dzielnicowym naszego rejonu i wspólnie kilkakrotnie o różnych porach patrolowano teren ogrodu. Prezes Zarządu wspólniez I Wiceprezesem p. Krzysztofem Czyżewskim odbyli spotkanie z Komendantem Miejskim Policji, na którym ustalono, że zostaną przekazane Policji aktualne klucze do bram ogrodowych. Komendant Miejski Policji zapowiedział zwiększenie liczby patroli na terenie ROD. W związku ze zbliżającym się okresem zimowym w czasie, którego działkowcy rzadko odwiedzają swe działki Zarząd postanowił nagłośnić problem w lokalnych mediachi na stronie internetowej oraz na Facebooku. Duży artykuł o stanie bezpieczeństwa z jednoczesnym zaproszeniem na posiedzenie komisji ukazał się w Tygodniku Siedleckim.

Rzecznik Policji komisarz Świerczewska poinformowała, że od sierpnia do listopada, po zgłoszeniu przez działkowców wszczęto 60 postępowań. W dniu 1 grudnia zatrzymano mężczyznę, który podejrzany jest o dokonywanie włamań do altan. Mężczyzna ten nie przyznaje się do popełnienia tych czynów, a został zatrzymany i osadzony w areszcie do innej sprawy. Aktualnie trwają badania laboratoryjne w celu wydania opinii kryminalistycznej, czy rzeczywiście zatrzymany mężczyzna jest sprawcą włamań.

Pani rzecznik poinformowała także, że na terenie ROD prowadzone są patrole operacyjne (nieumundurowane), które były prowadzone także nocą. Pani komisarz zaapelowała do zebranych, żeby były zgłaszane wszystkie przypadki włamań, bez względu na ich wartość. Poinformowała także, że nadal prowadzone będą patrole operacyjne policjantów po cywilnemu, a na wniosek Zarządu postanowiono, że w celach prewencyjnych prowadzone będą także patrole umundurowane.       

W czasie dyskusji padły propozycje zatrudnienia agencji ochrony lub założenie monitoringu na terenie ogrodu. Przewodniczący Komisji Marek Golec poinformował, że zostały wysłane trzy zapytania do firm ochroniarskich o przesłanie oferty cenowej i propozycji sposoby ochrony ROD. Na zapytanie odpowiedziała tylko jedna agencja, która zaproponowała patrolowanie terenu przez jednego ochroniarza bez licencji w dzień i dwóch w nocy. Koszt takiej usługi wyniósłby ok. 30 złotych miesięcznie na jedną działkę (ROD liczy 1271 działek). Uznano, że jest to wysoki koszt, a efekty takiej ochrony będą marne. Po otrzymaniu oferty na piśmie postanowiono jednak przedstawić ją na najbliższym Walnym Zebraniu.    Omówiono także artykuł ze strony internetowej Krajowej Rady PZD, w którym KR na przykładzie naszego ROD opisuje stan bezpieczeństwa w ogrodach w całej Polsce i stwierdza, że niema recepty na stuprocentowe bezpieczeństwo, zależy ono jednak od inwencji całej społeczności ogrodowej i stałej współpracy ze służbami porządkowymi. Opuszczając ogród po zmroku należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa względem pozostawianego mienia. Podjęto decyzję o przedstawieniu na tablicach ogłoszeniowych w formie graficznej podstawowych zasad bezpieczeństwa, jakie zaleca KR PZD.

Posiedzenie komisji było nagrywane przez media, a audycje zostały nadane 13 i 14 grudnia.

                                                                                  Marek Golec

                                                           Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa ROD

RELACJA Z POSIEDZENIA KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA W TV WSCHÓD

(KLIKNIJ NA ZDJĘCIE)


 

LINKI DO ARTYKUŁÓW NA TEMAT WŁAMAŃ DO ALTAN

 


 

 


 

Tygodnik Siedlecki zajął się sprawą licznych włamań do altan w naszym Ogrodzie.

Okazuje się, że problem włamań i dewastacji jest znany w całej Polsce. Na przykładzie naszego ROD pisze o tym Krajowa Rada PZD na swej stronie.

 


 

 

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne zarządów ROD z terenu działania siedleckiej delegatury OZM PZD

 

 

 

Relacja ze spotkania na stronie Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD

http://mazowiecki.pzd.pl/integracja-dzialkowcow-z-siedleckich-rod/. 

Spotkanie odbyło się w naszym Biurze Zarządu.

WIĘCEJ ZDJĘĆ W GALERII

 


 

POSIEDZENIE KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA ROD

 

W związku z licznymi włamaniami do altan Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Złote Piaski” w Siedlcach organizuje otwarte posiedzenie ogrodowej Komisji Bezpieczeństwa, na którym zostanie omówiony problem klikuset włamań do altan działkowych i sposobu rozwiązania tego problemu.

Od kilku miesięcy wpływają do Zarządu informacje o włamaniach do altan. Szacujemy, że doszło do ponad stu aktów wandalizmu na terenie ogrodu. Włamania do altan dokonywane są zawsze w ten sam sposób, poprzez wybicie szyby
w oknach, które nie są zabezpieczone kratami. Sprawca lub sprawcy wchodzą do środka, gdzie wyszukują tylko i wyłącznie markowych narzędzi i odzieży. Inne narzędzia i przedmioty są pozostawiane. Wyjadane są pozostawione w domkach produkty żywnościowe, zabierają alkohol, nawet był przypadek gotowania kisielu, co oznacza, że sprawcy bezkarnie przebywają kilka godzin w domkach, być może tam śpią.

Większość przypadków włamań działkowcy zgłosili Policji. Zarząd również podjął działania w granicach swych możliwości. Prezes patrolował wrazz dzielnicowym teren ogrodu wskazując miejsca, w których najczęściej dochodziło do włamań. Prezes ROD Jerzy PSTRĄGOWSKI i I Wiceprezes Krzysztof CZYŻEWSKI spotkali się z Komendantem Miejskim Policji, gdzie ustalono, że zostaną przekazane Policji klucze do bram ogrodowych, a Policja zwiększy liczbę patroli. Prowadzona jest także akcja rejestrowania zdarzeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Niestety prowadzone działania nie przynoszą żadnego skutku. Chociaż włamań dokonywano zawsze tego samego dnia tygodnia i w określonych godzinach, Policja nie zdołała zatrzymać sprawców.

Działkowcy są zdesperowani, uważają, że sprawcy „grają Policji na nosie” i trzeba sprawy wziąć w swoje ręce.

Zarząd podjął dalsze działania powołując Komisję Bezpieczeństwa, która będzie miała za zadanie między innymi zorganizowanie spotkania z poszkodowanymi działkowcami, zebranie danych o ilości włamań i wypracowanie na walne zebranie propozycji dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa na terenie ROD, a w szczególności możliwość monitorowania ROD przez specjalistyczne formacje ochronne.

Zarząd zwraca się do siedleckich mediów o nagłośnienie problemu włamań, być może w ten sposób zdopingujemy Policję do zintensyfikowanych działań, a nie chwalenie się, że w Siedlcach nastąpił spadek przestępczości (źródło TV Wschód).

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa z udziałem działkowców i Policji odbędzie się w dniu 12 grudnia 2017 roku o godzinie 1500 w Biurze Zarządu ROD „Złote Piaski” ul. Przymiarki 70.

 


 

Na stronie Polskiego Związku Działkowców zostałmopublikowany list Prezydenta Miasta Siedlce Wojciecha KUDELSKIEGO z okazji 120 lecia istnienia ruchu ogrodnictwa działkowego i naszego Dnia Działkowca.

A oto oryginał listu

 


 


 


 

 

 

Finał konkursów okręgowych „Wzorowa Działka 2017” i „ROD roku 2017”

 

 

 

 

Komisja Konkursowa OZM PZD pod przewodnictwem pani Alicji Szostek, po analizie protokołów z lustracji działek zgłoszonych do konkursu „Wzorowa Działka Roku 2017 Okręgu Mazowieckiego” ustaliła listę laureatów.

I miejsce zajęła działka nr 223 z ROD „XXXV-lecia” w Radomiu, użytkowana przez Państwa Walentynę i Andrzeja Pawelec

II miejsce zajęła działka nr 80 z ROD „XXXV-lecia” w Radomiu, użytkowana przez Państwa Jolantę i Czesława Herka

III miejsce przypadło działce nr 371/Z z ROD „Złote Piaski” w Siedlcach, użytkowanej przez Państwa Zdzisławę i Adama Kowalczyk.

Wręczenie dyplomów i nagród odbyło się 4 października br. w ośrodku szkoleniowym OZMPZD w Warszawie.

GRATULUJEMY PAŃSTWU KOWALCZYKOM

Więcej na stronie OZM PZD http://mazowiecki.pzd.pl/final-konkursow-okregowych-na-wzorowa-dzialke-2017-i-rod-roku-2017-i-wreczenie-medali-z-okazji-120-lecia-ogrodnictwa-dzialkowego/#more-18675

 


 

W związku z licznymi przypadkami włamań do altanek Zarząd ROD "Złote Piaski" apeluje do wszystkich działkowców, aby rejestrować na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Im więcej będzie tych zgłoszeń to Policja będzie musiała podjąć odpowiednie kroki, aby je wyeliminować. Do tej pory zgłoszono ponad 70 włamań, a zatrzymania sprawcy ani jednego. Sprawcy grasują w nocy lub nad ranem z soboty na niedzielę i ze środy na czwartek. Wszyscy o tym wiedzą, ale skutek żaden.

DZIAŁKOWCY - BĄDŹCIE AKTYWNI I ZGŁASZAJCIE WSZYSTKIE PRZYPADKI WŁAMAŃ.

Poniżej krótki opis jak dokonać zgłoszenia.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez link na naszej stronie, który znajduje się powyżej pod banerem akcji lub poprzez stronę KPM Siedlce https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html# na stronie należy nacisnąć przycisk w wyglądzie jak wyżej.

Następnie należy kliknąć w miejscu jak na poniższym obrazku.

Po czym pojawi się mapa Siedlec, na której należy odnaleźć teren naszego Ogrodu.

Powinno pojawić się  kolorowe kółko z liczbą zgłoszonych zdarzeń, należy kliknąć jak na obrazku. Pojawi się okienko jak poniżej, gdzie plusem dodaje się kolejne zdarzenie.

Po kliknięciu pojawi się formularz, w którym wpisujemy zdarzenie. Rodzaj zdarzenia wybieramy z zestawienia jak na zdjęciu na dole.

 

Z jednego komputera czy  smartwona można wysłać jedno zgłoszenie na 24 godziny. Po tym czasie można kolejny raz wysłać zgłoszenie. Najlepiej wskazywać miejsce zdarzenia na środku ogrodu, bo łatwiej program to sumuje i jest od razu widoczna liczba zdarzeń. Zachęcamy do aktywności może w ten sposób zdopingujemy Policję do lepszego działania.

 


 

 

 

Dzień Działkowca

w ROD „Złote Piaski”

w Siedlcach

 

23 września świętowali działkowcy z ROD „Złote Piaski”. Prezes Zarządu Jerzy Pstrągowski witając zebranych zaznaczył, że tegoroczne uroczystości odbywają się w roku jubileuszu 120 lecia ogrodnictwa działkowego. My mamy niewielki wkład w ten 120 letni jubileusz, bo nasz ogród ma tylko 37 lat. – powiedział Prezes.

Oficjalne uroczystości poprzedzono koncertem Zespołu Wokalnego Art. Styl Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod kierownictwem artystycznym Urszuli Chruściel.

Następnie po odśpiewaniu hymnu PZD, Prezes Pstrągowski przywitał zaproszonych gości z Prezesem Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD Krzysztofem Podlewskim, który wręczył zasłużonym działkowcom odznaki Zasłużony działkowiec i pamiątkowe dyplomy 120 lecia.

 

W czasie uroczystości ogłoszono wyniki konkursu o miano najpiękniejszej działki w ROD. Laureatami zostali państwo Barbara i Mieczysław Dziwulscy – I miejsce, Zofia i Roman Stefaniuk – II miejsce i Tadeusz Mazurczak – III miejsce.

Po części oficjalnej Prezes zaprosił na mały poczęstunek przygotowany przez Dwór Mościbrody no i oczywiście do grilla, który obsługiwali panowie z Zarządu