WITAMY NA STRONIE

Rodzinnego Ogrodu Działkowego

"ZŁOTE PIASKI"    w Siedlcach

 


 

Ak t u a l n o ś c i

 


 

 

UWAGA

DZIAŁKOWCY

W związku z licznymi pytaniami w sprawie podwyżki opłat na użytkowanie działki w naszym Ogrodzie informuję, że wynikają one głównie z potrzeby zabezpieczenia dopływu wody do wszystkich działek i konieczności wywozu góry śmieci, jakie produkowane są przez działkowców. 

Decyzję o wysokości opłat na 2019 rok podjęło walne zebranie, które odbyło się 6 kwietnia. Niestety ze względu na niską frekwencję to tylko 135 osób obecnych (8%) na zebraniu zatwierdziło wniosek Zarządu o wysokości opłat ogrodowych.

Zarząd przygotowując wnioski na walne zebranie przeprowadził głęboką analizę potrzeb i naszych możliwości finansowych. Podwyżki okazały się nieuniknione. Więcej informacji w tej sprawie zamieszczone jest na naszej stronie internetowej www.zlotepiaskisiedlce.pl.

Zarząd pod moim kierownictwem od wielu lat działa w sposób transparentny i nie patrząc na wytyczne Krajowego Zarządu PZD w sprawie przygotowywania walnych zebrań publikujemy na naszej stronie bilans i preliminarze pełnej w wersji księgowej. Przez cały czas w zakładce WALNE ZEBRANIE umieszczone są sprawozdania z działalności i wszystkie uchwały walnych zebrań. Na dwa tygodnie przed walnym zebraniem zamieszczane są także materiały sprawozdawcze i projekty uchwał. Można się tam ze wszystkim zapoznać, przyjść na walne zebranie i tam dyskutować, a nie rozsiewać plotek i sensacji po Ogrodzie.

                                                                                                                                    Jerzy PSTRĄGOWSKI

                                                                                                                                          Prezes Zarządu

 


 

Co to jest opłata na

Fundusz Rozwoju?

Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Polskim Związku Działkowców jest funduszem celowym, którego środki są przeznaczone na finansowanie działań inwestycyjnych w PZD, w szczególności kosztów zakładania, zagospodarowywania i modernizacji rodzinnych ogrodów działkowych. Inaczej mówiąc Fundusz Rozwoju przeznaczony jest na finansowanie inwestycji i remontów w ogrodzie.

Opłata na Fundusz Rozwoju ujęta w zawiadomieniu w wysokości średnio 180 złotych od działki 300 metrowej przeznaczona jest w znacznej części na przebudowę sieci wodociągowej, która w naszym ogrodzie nie jest drożna i występują spadki ciśnienia, a nawet braki wody. Po wielu konsultacjach ze specjalistami z branży sanitarnej oszacowano koszt tego przedsięwzięcia na 2  do 4 milionów złotych. Oczywiście szczegółowy koszt zostanie określony po wykonaniu dokumentacji technicznej, która będzie wykonana w tym roku. Wykonamy również część głównej linii zasilającej, pozostały zakres robót będziemy realizowali etapami przez całą kadencję.

Decyzję o rozpoczęciu tak kosztownego zadania podjęto po licznych interwencjach działkowców, a nawet żądaniach dostarczania wody w beczkowozach.

 


 

Dlaczego tak

drogo

za śmieci?

 

 

Opłata za wywóz nieczystości wynika z zapowiedzi przez ZUO podwyżek cen wywozu śmieci oraz lawinowym wzrostem ich ilości. Niestety działkowcy nie zadają sobie trudu, aby segregować odpady.

WYSTARCZY, BOWIEM WRZUCIĆ DO MAŁYCH POJEMNIKÓW TYLKO ODPADY KOMUNALNE, A DO DUŻYCH ODPADY ROŚLINNE, KTÓRE SĄ O POŁOWĘ TAŃSZE.

To nie trudne i łatwe do zapamiętania, ale nie możemy doprosić się o odrobinę pomyślunku przy wyrzucaniu śmieci, a wręcz przeciwnie odnotowaliśmy ostatnio fakt wyrzucania śmieci opodal śmietnika na opuszczoną działkę. Trudno przenieść je kilkadziesiąt kroków dalej. O czym to świadczy sami sobie odpowiedzcie. Czyżby cofamy się w rozwoju, chyba żyjemy w XXI wieku, a zachowujemy się jak ludzie pierwotni, kiedy to przyroda za nas regulowała te sprawy, dziś niestety z plastikami przyroda nie poradzi sobie, dlatego to człowiek rozumny powinien dbać o swoje środowisko.

 


 

 

Ulica

Piaskowa –

 

kto zapłaci za jej

budowę?

W związku z licznymi plotkami krążącymi po Ogrodzie informujemy, że budowa ulicy Piaskowej ma być realizowana ze środków Budżetu Partycypacyjnego Miasta Siedlce. Budżet obywatelski (partycypacyjny) jest wydzieloną do dyspozycji mieszkańców kwotą pieniędzy z budżetu Miasta. To Mieszkańcy Siedlec zadecydują w głosowaniu, na jakie pomysły, imprezy, działania czy inwestycje owe kwoty przeznaczyć.

Z inicjatywą budowy w ramach budżetu partycypacyjnego ulicy Przymiarki wystąpiło Stowarzyszenie „Bezpartyjne Siedlce”. 

Nasz udział w tym przedsięwzięciu to zebranie co najmniej 40 podpisów za zgłoszeniem projektu do UM. Podpisy zbieraliśmy na Walnym Zebraniu i było ich znacznie więcej.

Następnym krokiem z naszej strony będzie zmobilizowanie działkowców, aby głosowali za naszym projektem. Tych projektów zgłoszono aż 6 na łączną kwotę ponad 6 milionów złotych, a kwota budżetu to tylko 2,6 milionów złotych, a więc jest o co walczyć. Tylko nasze zaangażowanie przyniesie sukces i może w końcu doczekamy się nowej drogi dojazdowej do działek, a nie jak się mówi na osiedle domków jednorodzinnych. Na pewno na tej inicjatywie zyskają także mieszkańcy ul. Piaskowej, a przede wszystkim zyskamy my działkowcy, bo nie będziemy niszczyli swoich samochodów.

Budowa ulicy Piaskowej w żadnym stopniu nie będzie i nie może być finansowana przez działkowców, ani Ogród.

Ponownie zwracamy się z apelem o poparcie projektu poprzez głosowanie na stronie Urzędu Miasta lub złożenie podpisów na listach, z którymi zwrócą się do Was członkowie  Zarządu.                                          

 


 

(Aby czytać oryginał - kliknij na obrazek)

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD „Złote Piaski” w Siedlcach - 30.04.2019

- przedruk artykułu ze strony PZD

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze przyjęło program działania Zarządu ROD na całą kadencję, jego integralną częścią jest działalność inwestycyjno-remontowa. Na lata 2019-2022 zaplanowano dwa zadania, a są to modernizacja sieci wodociągowej polegającej na montażu skrzynek licznikowych na alejkach oraz przebudowa sieci wodociągowej o łącznej wartości 1 399 500,00 złotych. Ze względu na bardzo duże koszty przebudowy sieci wodociągowej na bieżący rok zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie rurociągu zastępczego w celu dostarczenia wody do miejsc, gdzie zgłaszane są jej braki.
Dopiero w następnym roku walne zebranie przyjmie to zadanie w pełnym zakresie i podziałem na etapy realizacji.
Na walnym zebraniu dokonano niewielkich zmian w składzie Zarządu.

Prezesem na kolejną kadencję został wybrany Jerzy PSTRĄGOWSKI.

Radna Miasta Siedlce Monika Polak

W oczekiwaniu na drugi termin walnego zebrania przeprowadzono szkolenie działkowców. W pierwszej części szkolenie na temat „Budżet partycypacyjny – jak pozyskać środki dla działkowców” przeprowadziła Radna Miasta Siedlce Monika Polak. Pani radna poinformowała, że z inicjatywy stowarzyszenia Bezpartyjne Siedlce właśnie w ramach budżetu partycypacyjnego powstał projekt budowy drogi dojazdowej do działek, a praktycznie jest to budowa prawie kilometrowego odcinka ulicy Piaskowa prowadzącej do naszego ogrodu. Podczas szkolenia zebrano podpisy pod wnioskiem, aby można byłoby go zgłosić do Urzędu Miasta. Oczywiście wszyscy zebrani podpisali się za tym projektem, a Zarząd będzie mobilizował działkowców do głosowania nad naszym projektem.


Drugą część szkolenia przeprowadził przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji, który zwrócił uwagę na konieczność zgłaszania wszystkich zdarzeń. Do tego celu służy nowa aplikacja MÓJ DZIELNICOWY i KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ. Te dwa instrumenty pozwalają na szybką informację Policji o zaistniałych zarżeniach przestępczych, a co najważniejsze dociera ona nie tylko do dzielnicowego, ale i jego przełożonych z Komendantem Miejskim Policji włącznie. Nie ma, więc możliwości, aby nasza informacja została zbagatelizowana lub nierozpatrzona. Przykładem z naszego podwórka może być fakt masowego rejestrowania włamań, jakie miały miejsce na naszym ogrodzie jesienią 2017 roku na Krajowej Mapie Zagrożeń. Efektem tego było ujęcie sprawcy, osądzenie go i osadzenie w więzieniu.

Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik
W walnym zebraniu uczestniczył Prezydent Miasta Siedlce Andrzej SITNIK, który jest naszym wieloletnim działkowcem. Pan Prezydent zapewnił, że także poprze nasz projekt partycypacyjny. Liczymy na owocna współpracę z władzami Siedlec.

Marek Golec
Krajowy Instruktor Fachowy
ROD „Złote Piaski” w Siedlcach

 


 

UWAGA NASTĄPIŁA ZMIANA GODZIN PRACY GOSPODARZY I OTWIERANIA BRAM

       Gospodarz Nr I                      tel. 692 871 822

Poniedziałek      1000-1500

Środa                 1200-1700

Piątek                 1300-1800

       Gospodarz Nr II                    tel. 535 834 432

Wtorek                 1000-1500

Czwartek              1300-1800

Sobota                   900-1200

 


 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

Pierwsze robocze posiedzenie Zarządu

 

 

Posiedzenie Zarządu poprzedziło szkolenie dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej z ochrony danych osobowych (RODO). Następnie na posiedzeniu podjęto uchwały o podziale obowiązków dla wszystkich członków Zarządu. Po  czym wydano zakresy obowiązków i określono zakres dostępu do danych osobowych według funkcji i kompetencji dla wszystkich całego składu Zarządu. Na koniec wydano odpowiednie upoważnienia RODO.

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

NOWY - STARY ZARZĄD

 

 

 

 

 

 

Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze dokonało wyboru Zarządu ROD. Na pierwszym posiedzeniu nowego Zarządu dokonano podziału obowiązków.

Prezesem został ponownie Jerzy PSTRĄGOWSKI, a I Wiceprezesem Krzysztof CZYŻEWSKI, natomiast Wiceprezesem d/s inwestycji Jerzy BIELECKI. Jan OLSZEWSKI dalej będzie pełnił funkcję skarbnika, a sekretarzem został Tadeusz MAZURCZAK. W dotychczasowym Zarządzie są jeszcze  dwie nowe osoby. Pełen skład Zarządu opublikujemy po uzyskaniu odpowiednich zgód (RODO).

Walne zebranie przyjęło wszystkie zaproponowane przez ustępujący Zarząd uchwały. Tełne teksty uchwał znajdują się w zakładce                                          WALNE ZEBRANIE.

 


 

PODZIĘKOWANIE DLA FIRMY ZELTECH
 
Wiceprezes  Kazimierz Miłkowski w imieniu Zarządu  Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Złote Piaski" podziękował Panu Stanisławowi Przesmyckiemu właścicielowi firmy ZELTECH za bezinteresowną pomoc przy montażu nowej bramy przy ulicy Przymiarki. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY I LICZYMY NA DALSZĄ WSPÓŁPRACĘ.

 

foto. Janusz Mazurek


 

NOWY PLAC ZABAW DLA DZIECI.

 

CAŁKOWICIE ZA DARMO !!!!!

WIĘCEJ INFORMACJI NA WALNYM ZEBRANIU

 

 

 


 

 


 

MATERIAŁY NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE DOSTĘPNE SĄ W ZAKŁADCE WALNE ZEBRANIE


 

 


 

 

 

NOWA

BRAMA NR 1

 

 

 

 

 

Brama wjazdowa Nr 1 wymagała natychmiastowej przeróbki, bo samochody ZUO odbierające śmieci nie mieściły się. Jesienią została wykonana nieodpłatnie przez MOSTOSTAL nowa, ocynkowana brama, a wczesną wiosną firma ZELTECH zamontowała ją także nieodpłatnie na właściwym miejscu. Inicjatorem i dobrym duchem tego przedsięwzięcia był nasz działkowicz Janusz MAZUREK, znany siedlecki fotoreporter. Serdecznie dziękujemy panu Januszowi, jak również dyrekcji MOSTOSTALU i właścicielowi Firmy ZELTECH, którzy wyszli na przeciw naszym potrzebom. Mamy nadzieję, że nasi działkowcy szybko ją nie zdewastują, bo tuż po zamontowaniu, kiedy jeszcze beton zasychał jeden z naszych działkowców zdjął ją z zawiasów, bo zobaczył, że nie są jeszcze zaspawane i po prostu sobie wjechał, po co nie wiadomo ot tak sobie. Niestety posadowienie zostało lekko naruszone. Tyle zaangażowania wszystkich wymienionych jak również członków naszego Zarządu nic nie znaczy dla bezmyślności znanego nam działkowca.

WIĘCEJ ZDJĘĆ W GALERII

 


 

 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO

W OGRODZIE

 

 

 

 

W piątek 01 marca doszło do przepięcia na linii średniego napięcia biegnącej tuż obok Biura Zarządu. Przepaleniu uległy przewody nad budynkiem i płonące spadły na dach. Zerwane przewody pod napięciem 10 kV spadły także na działki i alejkę. Na szczęście nie było tam działkowców i nikt nie doznał obrażeń.

Rejon Energetyczny zawiadomił Prezes Zarządu Jerzy Pstrągowski, który w tym czasie nadzorował budowę nowej bramy wjazdowej.

WIĘCEJ ZDJĘĆ W GALERII


 

 

 

Narada szkoleniowo-instruktażowa dla Przewodniczących Komisji Rewizyjnych w ROD z Delegatury Siedleckiej

                  W dniu 11.02.2019r w Biurze Zarządu ROD "Złote Piaski" w Siedlcach odbyła się narada szkoleniowo-instruktażowa dla Przewodniczących Komisji Rewizyjnej w ROD z terenu działania siedleckiej delgatury.

Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Warszawie p. Krzysztof Czyżewski przedstawił zebranym wytyczne Stowarzyszenia Ogrodowego PZD dla Komisji Rewizyjnych w zakresie kontroli realizacji obowiązków odnoszących się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 25.05.2018r o ochronie danych osobowych tzn. RODO.                
                W dalszej części spotkania Kierownik Delegatury Rejonowej PZD w Siedlcach p. Teresa Radzikowska omówiła główne zagadnienia na które należy zwrócić szczególną uwagę przy badaniu bilansu i poszczególnych sprawozdań finansowych .

Uczestnicy spotkania otrzymali Regulaminy Komisji Rewizyjnej, materiały pomocnicze dotyczące  kontroli ochrony danych osobowych oraz materiały pomocnicze dotyczące badania sprawozdań finansowych i bilansu zgodnie z wytycznymi KR PZD.

Delegatura Rejonowa PZD w Siedlcach

Teresa Radzikowska

 

 

ZDJĘCIA W ZAKŁADCE GALERIA

 


 

 

 

    ZIMOWY 

    PATROL   

 

 

Prezes Zarządu Jerzy Pstrągowski wraz z gospodarzami dokonał obchodu ogrodu w poszukiwaniu osób nielegalnie mieszkającymi na terenie rod. Szczególną uwagą zwrócono na działki, na których mogliby przebywać bezdomni. Na szczęście nikogo nie zastano, ale stwierdzono ślady pobytu osób.

Poinformowano o tym fakcie dzielnicowego z naszego rejonu.

 

Pomimo zimy ogród „tętni” życiem, spotkana, bowiem wiele osób, które przychodzą dokarmiać ptaki i zwierzęta.

 

Ważne, aby nie zapominać o działce zimą, bo cały czas trzeba doglądać swego dobytku.

 


 

Spotkanie świąteczno-noworoczne Zarządu.

W ostatni piątek roku 2018 odbyło się świąteczno-noworoczne posiedzenie Zarządu. Prezes Jerzy Pstrągowski podziękował członkom Zarządu i gospodarzom za pracę w kończącym się roku. Chociaż nie udało się zrealizować wszystkich planowanych inwestycji, to rok należy uznać za udany – stwierdził Prezes. Nie wyszła w tym roku modernizacja sieci wodociągowej, na co wszyscy liczyliśmy, a powodem tego były trudności z aktualizacją mapy geodezyjnej naszego ogrodu. Dotychczas, bowiem ten 50 hektarowy teren był czystą plamą w planach geodezyjnych. Należało, więc zinwentaryzować i nanieść na mapę ponad 1200 działek z altankami. Te prace dobiegły końca. Teraz mapa jest w zatwierdzaniu w urzędzie miasta. Po zatwierdzeniu mapy geodezyjnej zostanie wykonana dokumentacja techniczna modernizacji sieci wodociągowej i w przyszłym roku ze zdwojoną siłą przystąpimy do robót.

W 2018 roku zostały zrealizowane inne nieplanowane przedsięwzięcia, a było to między innymi wykonanie nieodpłatnie przez Mostostal bramy wjazdowej Nr 1 z furką, której montaż będzie wykonany także nieodpłatnie jak tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne. Zostały także zakupione za nagrodę od Prezydenta Miasta dwa urządzenia na plac zabaw dla dzieci, których montaż zostanie wykonany wiosnę razem ze zasponsorowanym przez PEC w Siedlcach całym nowym placem zabaw o wartości 25 tysięcy złotych.

W kończącym się roku były także nieplanowane wydatki takie jak konieczność zapłaty ponad 20 tysięcy złotych za pobór wody. Opłata ta weszła w tym roku i nie była kalkulowana w preliminarzu. Ponadto o wiele więcej niż planowaliśmy zapłaciliśmy za wywóz śmieci. Jest to efekt między innymi zakazu spalania na działkach i wszystkie gałęzie i drzewa lądowały w kontenerach.

 


 

 

Na stronie Zarządu Krajowego i OZM znajdziecie artykuł na temat szkolenia przeprowadzonego w naszym Biurze Zarządu.

"Podkreślić należy wzorową organizację spotkania przez zarząd ROD „Złote Piaski” i kierownictwo siedleckiej delegatury OZM PZD, co przełożyło się na duże zainteresowanie tematyką zajęć i bardzo dobrą frekwencję." - napisał autor artykułu Maciej Aleksandrowicz instruktor ogrodowy OZ Mazowiecki PZD. Dziękujemy  za uznanie, a artykuł można przeczytać klikając na powyższe zdjęcie.

Więcej zdjęć w GALERII


 

http://www.wiescisokolowskie.pl/patriotycznie u-dzialkowcow,0odw7BsA0917zu3cKKN56CB52JU2y07876549Or0pIQEP82l93.html

 

Kliknij na link do strony gazety.

 


 

 

KOLEJNA OSŁONA ŚMIETNIKOWA

 

 

 

Zbudowano kolejną osłonę śmietnikową. Tym razem w miejscu najbardziej reprezentacyjnym tj. w drodze od bramy Nr 11 do Domu Działkowca. Wreszcie będzie porządek przy placu zabaw dla dzieci. Na wiosnę uporządkujemy teren wokół śmietnika.

Więcej zdjęć w GALERII, aby obejrzeć kliknij na zdjęcie.


 

 

 

Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości w siedleckiej Delegaturze OZM PZD.

 

 

Jak przystało na Delegaturę z Siedlec, dąb też pochodzi z Siedlec, z Nadleśnictwa Siedlce.

 

 

 

 

Podczas części oficjalnej Prezes naszego ROD otrzymał medal 120 lecia ogrodnictwa działkowego.

 

 

 

Świetna zabawa przy muzyce na żywo. Więcej zdjęć w GALERII.

 

 

Aby przeczytać artykuł na stronie Okręgu kliknij na górny obrazek (widok strony OZM). Natomiast zdjęcia w galerii obejrzysz klikając TU <


 

PODZIĘKOWANIA OD MALUSZKÓW


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

   

 

WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW

 

 

 

 

Dnia 12 października 2018 roku, z okazji Święta Pieczonego Ziemniaka, nasz ogród działkowy odwiedziły przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola "Słoneczna Dolina". W trakcie pobytu dzieci spacerowały pomiędzy ogródkami w poszukiwaniu jesieni. Po przechadzce odbyło się  ognisko, na którym upieczone zostały ziemniaki oraz kiełbaski. Dzieci z apetytem posiliły się na świeżym powietrzu.

Na zakończenie miały możliwość skorzystać z placu zabaw oraz terenu  przy Domu Działkowca. Wszyscy świetnie się bawili.

 

 

Zadowolone wróciły do przedszkola zapowiadając kolejne wizyty.

 

OCZYWIŚCIE ZAPRASZAMY

tym bardziej, że w przyszłym roku będziemy mieli całkiem nowy, bezpieczny plac zabaw.

 


 

Kliknij na obrazek aby powiększyć


 

 


 

 

 

NASZA DELEGACJA NA SIEDLECKICH DNIACH DZIAŁKOWCA

 

 

 

 

Delegacja naszego ogrodu pod przewodnictwem Prezesa Jerzego Pstrągowskiego wzięła udział w  Siedleckich Dniach Działkowca, które odbyły się 15 września, tym razem w ROD "Cicha Przystań" w Golicach. W czasie uroczystości wręczono dla ogrodów nagrody Prezydenta Miasta Siedlce o łącznej wartości 5 tysięcy złotych. Przypomnę, że nasz Ogród z tej puli uzyskał 1.600 złotych. Wśród  zaproszonych gości był Prezes Okręgu Mazowieckiego Krzysztof Podlewski.

WIĘCEJ ZDJĘĆ W GALERII - wystarczy kliknąć na górne zdjęcie

 


 

 

      Zaproszenie

do złożenia oferty


 

 

 

Rodzinny Ogród Działkowy „Złote Piaski” w Siedlcach ogłasza przetarg na realizację robót wykonawczych związanych z montażem skrzynek licznikowych na słupach.

Nazwa i dane kontaktowe Zamawiającego:

Rodzinny Ogród Działkowy „Złote Piaski” w Siedlcach ul. Piaskowa 235,
08-110 SIEDLCE (adres do korespondencji ul. Przymiarki 70, 08-110 SIEDLCE)

NIP 821-20-87-145       REGON  007015915-05395

Biuro Zarządu 608583825  www.zlotepiaskisiedlce, mail: biuro@zlotepiaskiesiedlce.pl

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest montaż skrzynek licznikowych z podlicznikami na słupach
w alejkach ogrodowych.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót polegających na wykonaniu przyłącza, które powinno być wykonane w następujący sposób:

 1. Skrzynka na liczniki z czterema polami pomiarowymi min. 40x40 cm, termoutwardzalna, z pierścieniem w puszcze rozgałęźnej wyposażona w zamek, co najmniej 2 kluczami, umieszczona na słupie energetycznym w alejce.
 2. Wyposażenie jednego pola pomiarowego:licznik zużytej energii elektrycznej typu – elektroniczny modułowy;
 • - licznik zużytej energii elektrycznej typu – elektroniczny modułowy;
 • - zabezpieczenie typu S 301 C20.
 1. Skrzynka podłączona do sieci napowietrznej za pomocą przewodu elektrycznego typu YKY 4x6mm2 na uchwytach dystansowych na słupie.
 2. Wyjście spod licznika do dotychczasowego przyłącza na słupie za pomocą przewodu typu YDY 2x4mm2.
 3. Pola licznikowe powinny być oznaczone numerem działki.
 4. Liczniki i zabezpieczenie przedlicznikowe w jednej obudowie np. 3-3.

Pozostałe działania niezbędne do realizacji zakresu robót:

 1. Prace należy prowadzić z zabezpieczeniem strefy robót oraz ewentualnych istniejących pozostałych urządzeń i mediów (np. oświetlenie, infrastruktura drogowa itp.); w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych;
 2. Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu na bazie KNR lub oferty cenowej całościowej obejmującej wykonanie wszystkich niezbędnych prac w kwocie brutto (z VAT) z jednoczesnym potwierdzeniem terminu;
 3. Ogląd miejsca prac na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Złote Piaski” w Siedlcach.

Ogólne warunki zamówienia:

 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 2. Wykonawca przedstawi aktualny odpis o prowadzeniu działalności gospodarczej.
 3. Dokumentacja odbiorcza (atesty, pomiary, oświadczenia itd.) powinna być wykonana w ilości dwóch egzemplarzy.
 4. Prace powinny być wykonane w zakresie objętym umową najpóźniej do dnia 30 listopada 2018r.
 5. Gwarancja na wykonane prace minimum 36 miesięcy od dokonania odbioru robót.
 6. Płatność – jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności.
 7. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca.
 8. Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Kryterium oceny ofert:

 1. Cena (należy podać cenę brutto) – kryterium podstawowe – 70 %;
 2. Termin wykonania robót – kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót – 15%;
 3. Gwarancja – kryterium długości udzielonej gwarancji na wykonanie robót – 15%.

Oferty prosimy przesyłać na adres email: biuro@zlotepiaskisiedlce.pl lub w Biurze Zarządu przy ulicy Przymiarki 70 w godzinach jego pracy, w tytule wiadomości należy wpisać: PRZETARG NA SKRZYNKI LICZNIKOWE. Oferty należy składać do dnia 30.09.2018 roku do godziny 18.00.

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

 


 

Dzień Działkowca na „Złotych Piaskach”

Siedlce

Zbigniew Juśkiewicz 2018-09-11 11:39:42 liczba odsłon: 5069

Relacja z naszego święta w Tygodniku Siedleckim

kliknij na logo tygodnika

 


 

 

        

 

         Dzień Działkowca

 

 

 

 

Tradycyjnie we wrześniową sobotę odbył się Dzień Działkowca ROD „Złote Piaski”. Uczestników i za