UCHWAŁY

WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

z dnia 06.04.2019 roku


 

BILANS 2018 ROKU

 

BILANS                                                                     RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

BILANS - FUNDUSZ ROZWOJU                                BILANS - FUNDUSZ OŚWIATOWY

 PRELIMINARZE FINANSOWE NA 2019 ROK

PRELIMINARZ

PRELIMINARZ FUNDUSZ ROZWOJU                   PRELIMINARZ FUNDUSZ OŚWIATOWY

aby przeczytać bilans i preliminarze kliknij na poszczególne ikonki


 

SPRAWOZDANIA I UCHWAŁY

 

SPRAWOZDANIE ZA 2019 ROK

 

 

 

SPRAWOZDANIE ZA KADENCJĘ

 

 

 

 

WNIOSEK ZARZĄDU NA WALNE ZEBRANIE W SPRAWIE PLANU PRACY I WYSOKOŚCI OPŁAT

 

 UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO