Historia ogrodu                

         

        Dnia 11 lipca 1980 roku pismem o nr  GT 8236/5/80 Wydział Gospodarki Terenowej Urzędu Miasta przekazał Wojewódzkiemu Zarządowi Ogrodów Działkowych teren o pow. 37,2 ha pomiędzy ulicami Piaskowa i Przymiarki na  urządzenie ogrodów działkowych. Powstały 2 ogrody POD "Złote Piaski" i Zdrowie". Dwa lata  wcześniej powstał również na tym terenie POD „Rekax”.

       W grudniu 2013 roku podjęto decyzję o połączeniu ogrodów działkowych. Przyjęto wówczas nazwę i tradycje największego z trzech ROD „Złote Piaski”, dlatego w tym roku uroczyście obchodzimy 40 lecie istnienia naszego ROD.

         Na Walnym Zebraniu Działkowców w dniu 18.07.1980 roku przyjęto nazwę dla ogrodu obejmującego  26,03 ha jako POD „Złote Piaski”.  Wytyczono 612 działek i przekazano użytkownikom  z  20 zakładów pracy. Ogród został zarejestrowany w Krajowej Radzie POD pod nr A XXXVI-2777-20/ A XXXVI-20-2777. Wybrano Zarząd, Komisje Rewizyjną i Rozjemczą. Pierwszym prezesem został p. Edward Czarnocki.

      Już w październiku 1980 roku prezesem został p. Mieczysław  Arczewski, a w czerwcu 1981 roku nowym prezesem Ogrodu został p. Jerzy Kupiec. W marcu 1983 roku prezesem został p. Wiktor Bury, który pełnił tę funkcję do roku 1985. W tym okresie na terenie ogrodu postawiono 6 tablic ogłoszeniowych, zajmowano się budową dróg  wewnątrzogrodowych, których jest   3268 mb o szerokości 5 mb i 5109 mb alejek o szerokości 3 metrów. Zbudowano także drogi dojazdowe od strony Przymiarki i Piaskowej. W urządzaniu ogrodu partycypowały zakłady pracy.  Wykonano linię energetyczną naziemną o długości 5945 mb i podziemną 660 mb, którą finansował Urząd Miasta. Dużym problemem było zalewanie działek na terenach podmokłych, dlatego rozważano przeprowadzenie melioracji na terenie Ogrodu.

      W 1984 roku wykonano ogrodzenie od strony zachodniej i północnej z siatki na słupkach 1438 mb, a od strony południowej metalowe na podmurówce 276,5 m z trzema bramami, które nieodpłatnie  wykonał Mostostal. Zakończono roboty ziemne związane z rozprowadzeniem sieci wodnej do działek, która ma długość 6000m . Przy wyrównywaniu dróg po robotach ziemnych z dużą pomocą przyszedł  Rejon Dróg Publicznych udostępniając spychacze. Rozpoczęto budowę domu gospodarczego – Domu Działkowca, którego wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego. W 1985 roku zakończono budowę 2 hydroforni po 224,7 m3 każda i dwie studnie głębinowe wraz ze strefą ochronną po 60 m każda.

       Po śmierci prezesa Wiktora Burego,  prezesem został  od października 1985 r. p. Kazimierz Dymicki. Za jego kadencji zakończono budowę sieci wodociągowej, której koszty budowy w 40% pokryły zakłady pracy. W lutym 1987 roku oddano pod zagospodarowanie Dom Działkowca o kubaturze 1038 m3, pow. zabudowy 309,5 m2 i pow. użytkowej 261,5m2. Uroczyste otwarcie odbyło się 14.01.1987 r. W tym też czasie prowadzono melioracje ogrodu.

       W maju 1989 roku rezygnację z funkcji prezesa złożył p. Kazimierz Dymicki i nie było następcy. Do marca 1990 roku obowiązki Prezesa pełnił p. Wiesław Soroczyński, następnie na walnymi zebraniu w marcu 1990 r. wybrano prezesem p. Leonarda Radomyskiego.

     W czasie prezesury p. Radomyskiego urządzono plac zabaw dla dzieci o powierzchni  5151 m2, położono krawężniki  wzdłuż ulicy Przymiarki o długości 576 metrów.

      W kwietniu 1992 roku prezesem został p. Jan Bajbak. W czerwcu 1993 roku w świetlicy naszego Domu Działkowca obradował III Wojewódzki Zjazd PZD. Nasi działkowcy zostali wybrani do Plenum Zarządu Wojewódzkiego oraz do jego Prezydium. Zakupiono ciągnik do koszenia trawy, rozdrabniacz do gałęzi.

        W marcu 1996 roku wybrano nowy Zarząd, a prezesem został p. Stefan Ornoch, który pełnił tę funkcje do września 2003 roku. W tym okresie  w 1997 roku nastąpiła kradzież 3 sprężarek oraz podpalenie hydroforni, a wiec zajęto się odbudową tych urządzeń. Zakupiono 150 kompletów nakryć stołowych do Domu Działkowca. Dodatkowo zamelinowano 16 działek w rejonie FSO I VIS.  Ogród uczestniczył w wojewódzkich konkursach o miano najlepiej zagospodarowanego ogrodu. Zajmował wysokie lokaty i za to otrzymywał nagrody ufundowane przez Urząd Miasta. Systematycznie dbano i poprawiano nawierzchnie dróg, modernizowano sieć wodociągową, zakupywano sprzęt dla działkowców, gdyż poprzedni został skradziony w czasie włamania do magazynu w Domu Działkowca.

      Nawiązano ścisłą współpracę z Policją i Strażą Miejską w celu poprawienia bezpieczeństwa na działkach. W dniu 15.03.2000 roku został podpisany akt notarialny pomiędzy Urzędem Miasta w Siedlcach, a PZD w Warszawie na użytkowanie wieczyste terenu na okres 40 lat. Organizowano Dzień Dziecka przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 i przedszkolami nr 13 i 20.  Nawiązano współpracę z klubem Seniora Stokrotka. W 2001  roku przeprowadzono zbiórkę pieniędzy na rzecz działkowców dotkniętych powodzią.

       W 2001 roku wymieniono ogrodzenie ogrodu od strony Piaskowej i pól /siatka i słupki/. Ogród uczestniczył w Krajowym konkursie o miano najlepiej zagospodarowanego ogrodu uzyskując puchar i nagrodę pieniężną za wysoką ocenę pracy Zarządu. W roku 2002 w Domu Działkowca zamontowano urządzenie do uzdatniania wody. Nawieziono drogi żwirem. W roku 2003 przeprowadzono generalny remont dachu na Domu Działkowca.

        We wrześniu 2003 roku w związku z pogorszeniem się stanu zdrowia gospodarza  Ogrodu p. Tadeusza Ptasznika, który pełnił tę funkcję od 1986 roku nastąpiła reorganizacja Zarządu. Prezesem została p. Teresa Szymko, a gospodarzem p. Stefan Ornoch. W roku 2004 przeprowadzono remont kuchni, łazienek, holu i zaplecza biurowego polegający na wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej i ułożeniu glazury i terakoty. Rozpoczęto również akcje wywożenia śmieci z ogrodu poprzez podstawianie dwa razy w roku kontenerów, aby działkowcy nie zaśmiecali ogrodu oraz terenów wokół ogrodu.

           W 2005  roku wybudowano parking dla samochodów od strony ul Przymiarki i  wymieniono ok. 120 metrów sieci wodociągowej. Wykonano przy pomocy sponsorów tablicę z planem Ogrodu, którą ustawiono przy Domu Działkowca. Zorganizowano uroczysty Dzień Działkowca połączony z jubileuszem 25 lecia istnienia.

         W 2006 roku wykonano remont świetlicy w Domu Działkowca poprzez wymianie oświetlenia i karniszy, ułożono terrakotę w zapleczu magazynowym. Wykonano dwie nowe tablice ogłoszeniowe z planem Ogrodu, ułożono 150 m2 kostki brukowej na alejkach i  placu przy Domu Działkowca. Na terenie Ogrodu zorganizowano Mazowieckie Dni Działkowca, w których udział wzięło ponad 500 działkowców z całego województwa mazowieckiego. Zadaniem Zarządu było zabezpieczenie logistyczne imprezy w postaci przygotowania posiłków dla uczestników. Z okazji tej imprezy w Ogrodzie gościł Prezes Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondracki.

         W  roku 2007 została wymieniona brama Nr 4 od strony ulicy Przymiarki. Ze względu na częste awarie dokonano przebudowy kanalizacji w Domu Działkowca, wykonano również nową szatnię . Zostało pomalowane ogrodzenie zewnętrzne od ulicy Przymiarki. Zorganizowano Dzień Dziecka z licznymi atrakcjami oraz Dzień Działkowca z zabawą taneczną.

          W 2008 roku również zorganizowano Dzień Dziecka i Dzień Działkowca. Ogród brał udział w konkursie o miano najlepiej zagospodarowany ogród  działkowy w województwie mazowieckim zajmując drugie miejsce. Zgodnie z planem pracy Zarząd zorganizował wycieczkę do Kozienic. Zakupiono kosiarkę traktorową oraz zestaw komputerowy. Wykonano modernizację sceny w świetlicy Domu Działkowca. Na wniosek działkowców wykonano dodatkową furtkę w ogrodzeniu od ulicy Piaskowej, uzupełniono nawierzchnię na drogach wewnętrznych Ogrodu.

          W 2009 roku zorganizowano również wycieczkę do Gospodarstwa Ogrodniczego w Końskowoli połączoną ze zwiedzaniem Kazimierza Dolnego i zamku w Janowcu. Wymieniono bramę Nr 5 oraz dwa okna w Domu Działkowca. Wykonano stoły biesiadne i ocieplono styropianem pomieszczenie magazynowe, zakupiono przyczepkę do kosiarki.   

       W 2010 roku Ogród obchodził jubileusz 30 lenia istnienia. W uroczystości z tej okazji uczestniczyła Prezes Okręgowego Zarządu Mazowieckiego p. Grażyna Franke oraz Prezydent Miasta Siedlce p. Wojciech Kudelski. W czerwcu w ramach współpracy z placówkami oświatowymi goszczono dzieci z Przedszkola Nr 20. Natomiast w sierpniu na terenie Ogrodu Uniwersytet Trzeciego Wieku zorganizował wczasy dla seniorów. Zostało zakupione 120 nowoczesnych krzeseł do świetlicy. Wymieniono pozostałe okna w Domu Działkowca.

        W 2011 roku zostały ustawione na stałe w okresie wegetacyjnym  kontenery na śmieci. Zakupiono urządzenia do ćwiczeń fitness na  świeżym powietrzu. W tym roku zorganizowano również wczasy dla seniorów i wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Siedlcach przeprowadzono treningi z kijkami nording walking

         W 2012 roku zostały zamontowane żaluzje antywłamaniowe w drzwiach wejściowych do Domu Działkowca. Kontynuowano porządkowanie drzewostanu na terenach ogólnych Ogrodu. Wycinka kilku dużych drzew wywołała kontrowersje wśród działkowców. Posypały się protesty i skargi konsekwencją czego była dymisja na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w kwietniu 2013 roku ponad połowy składu Zarządu.

           W związku z powyższym Uchwałą Nr  48/2013 z dnia 29 kwietnia 2013r. Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców w Warszawie został powołany Zarząd Komisaryczny  pod przewodnictwem Jerzego Pstrągowskiego. Zarząd Komisaryczny zmuszony był zrealizować przedsięwzięcia przygotowane przez poprzedni zarząd, a uchwalone na Walnym Zebraniu. W 2013 roku wykonano gruntowny remont świetlicy w Domu Działkowca polegający na ułożeniu terrakoty o powierzchni blisko 100m2, usunięciu szpetnej boazerii i otynkowaniu i pomalowaniu ścian.  Koszt remontu wyniósł 16.875,65 złotych. Dokończono również udrożnienie melioracji z jednoczesnym wykonaniem zastępczego drenażu o długości 60 mb. Koszt tego zadania 14 390,40 złotych.

   Na realizacje obydwu zadań uzyskano dotację z OZM w wysokości 16.50,00 złotych. W 2013 roku Ogród przystąpił do Konkursu o miano najlepiej zagospodarowanego ogrodu działkowego w województwie mazowieckim, w którym zajął I miejsce uzyskując nagrody  o łącznej wartości 6.400,00 złotych. W 2013 roku z inicjatywy Delegatury Rejonowej w Siedlcach dokonano połączenia trzech ogrodów działkowych „Relax”, „Zdrowie” i „Złote Piaski”. Na Nadzwyczajnej Konferencji w dniu 6 grudnia 2013 roku dokonano wyboru Zarządu połączonych Ogrodów. Prezesem Zarządu został Jerzy Pstrągowski.

        Po połączeniu ogród nasz ma powierzchnię 49,0497ha, w tym powierzchnia użytkowa 40,5405 ha, na której wytyczono 1271 działek o średniej powierzchni 300 m2. Nasz ogród działkowy posiada bogatą infrastrukturę techniczną, w której skład wchodzi sieć energetyczna i  wodociągowa z  3 hydroforniami, plac zabaw, drogi i aleje oraz ogrodzony i zamknięty parking dla samochodów. Cały  Ogród jest również ogrodzony.


Prezesi ogrodu