S K Ł A D    Z A R Z Ą D U

Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ZŁOTE PIASKI” 

L.p.
Nazwisko i imię
Funkcja

1

 

PSTRĄGOWSKI Jerzy

Prezes

2.

 

CZYŻEWSKI Krzysztof

I Wiceprezes

3.

 

MIŁKOWSKI Kazimierz

Wiceprezes

4.

 

JASZCZUK Marian

Sekretarz

5.

 

OLSZEWSKI Jan

Skarbnik

6. 

DUBER Zofia

Członek

7.

 

MAZURCZAK Tadeusz

Członek

8.

 

SOKOŁOWSKI Jan

Członek

9.

UMIĘCKI Jerzy

Członek
10.

WOJTKOWSKI Józef

Członek

11.

WOŹBIŃSKI Edward

Członek

                                                        S K Ł A D                                                        

    Komisji Rewizyjnej 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ZŁOTE PIASKI”  w Siedlcach.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja

1.

ROSA Marianna

Przewodnicząca

2.

PAZERA Jadwiga

Wiceprzewodnicząca

3.

GLINKA Alina

Sekretarz

4.

POPOWSKA Jadwiga Członek

5.

SIEJKA Andrzej

Członek