S K Ł A D    Z A R Z Ą D U

Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ZŁOTE PIASKI” 

L.p.
Imię i nazwisko
Funkcja

1

 

Jerzy PSTRĄGOWSKI

Prezes

2.

 

Krzysztof CZYŻEWSKI

I Wiceprezes

3.

 

Jerzy BIELECKI

Wiceprezes

4.

 

Tadeusz MAZURCZAK

Sekretarz

5.

Jan OLSZEWSKI 

Skarbnik

6. 

Zofia DUBER

Członek

7.

        

Antoni KRASNODĘBSKI

Członek

8.

Jerzy MAKOSZ

Członek

9.

Jan SOKOŁOWSKI

Członek
10.

Waldemar WOLANIN

 

Członek

11.

Jerzy UMIĘCKI

Członek

                                                       

                                                             S K Ł A D                                                        

    Komisji Rewizyjnej 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ZŁOTE PIASKI”  w Siedlcach.

L.p. Imię i nazwisko Funkcja

1.

Marianna ROSA

Przewodnicząca

2.

Andrzej SIEJKA

Wiceprzewodnicząca

3.

Bogusława JASZCZUK

Sekretarz

4.

Kazimierz MIŁKOWSKI Członek

5.

Józef WOJTKOWSKI

Członek